www.Datasheet-PDF.com

Date : 01/16 - 2019

9-2023    8-2023    7-2023    6-2023    5-2023    4-2023    3-2023    2-2023    1-2023
12-2022    11-2022    10-2022    9-2022    8-2022    7-2022    6-2022    5-2022    4-2022    3-2022    2-2022    1-2022
12-2021    11-2021    10-2021    9-2021    8-2021    7-2021    6-2021    5-2021    4-2021    3-2021    2-2021    1-2021
12-2020    11-2020    10-2020    9-2020    8-2020    7-2020    6-2020    5-2020    4-2020    3-2020    2-2020    1-2020


31  30  29  28  27  26  25  24  23  22  21  20  19  18  17  16  15  14  13  12  11  10  09  08  07  06  05  04  03  02  01

Manufacture Part Number PDF Description
ROUM
ROUM
D50N06 D50N06 datasheet 50A 60V N-channel Enhancement Mode Power MOSFET D
ROUM
ROUM
MUR6030NCA MUR6030NCA datasheet 60A 300V Fast recovery diode 1 Description 60A, 3
ROUM
ROUM
D4N60 D4N60 datasheet 4N60/F4N60/I4N60/E4N60/B4N60/D4N60 4A 600V N-chann
ROUM
ROUM
F20N60 F20N60 datasheet 20N60/F20N60/20N60D 20A 600V N-channel Enhancement
ROUM
ROUM
20N60 20N60 datasheet 20N60/F20N60/20N60D 20A 600V N-channel Enhancement
ROUM
ROUM
D5N60 D5N60 datasheet 5N60/F5N60/I5N60/E5N60/B5N60/D5N60 5A 600V N-chann
ROUM
ROUM
B4N60 B4N60 datasheet 4N60/F4N60/I4N60/E4N60/B4N60/D4N60 4A 600V N-chann
ROUM
ROUM
E4N60 E4N60 datasheet 4N60/F4N60/I4N60/E4N60/B4N60/D4N60 4A 600V N-chann
ROUM
ROUM
I4N60 I4N60 datasheet 4N60/F4N60/I4N60/E4N60/B4N60/D4N60 4A 600V N-chann
ROUM
ROUM
F4N60 F4N60 datasheet 4N60/F4N60/I4N60/E4N60/B4N60/D4N60 4A 600V N-chann
ROUM
ROUM
ED7509 ED7509 datasheet D7509/FD7509/ID7509/ED7509 80A 75V N-channel Enhan
ROUM
ROUM
4N60 4N60 datasheet 4N60/F4N60/I4N60/E4N60/B4N60/D4N60 4A 600V N-chann
ROUM
ROUM
ID7509 ID7509 datasheet D7509/FD7509/ID7509/ED7509 80A 75V N-channel Enhan
ROUM
ROUM
FD7509 FD7509 datasheet D7509/FD7509/ID7509/ED7509 80A 75V N-channel Enhan
ROUM
ROUM
D7509 D7509 datasheet D7509/FD7509/ID7509/ED7509 80A 75V N-channel Enhan
ROUM
ROUM
20N60D 20N60D datasheet 20N60/F20N60/20N60D 20A 600V N-channel Enhancement
ROUM
ROUM
I8N25 I8N25 datasheet 8N25/F8N25/I8N25/ E8N25/B8N25/D8N25 8A 250V N-chan
ROUM
ROUM
E8N25 E8N25 datasheet 8N25/F8N25/I8N25/ E8N25/B8N25/D8N25 8A 250V N-chan
ROUM
ROUM
F8N25 F8N25 datasheet 8N25/F8N25/I8N25/ E8N25/B8N25/D8N25 8A 250V N-chan
ROUM
ROUM
B8N25 B8N25 datasheet 8N25/F8N25/I8N25/ E8N25/B8N25/D8N25 8A 250V N-chan
ROUM
ROUM
8N25 8N25 datasheet 8N25/F8N25/I8N25/ E8N25/B8N25/D8N25 8A 250V N-chan
ROUM
ROUM
D7N65 D7N65 datasheet 7N65/F7N65/I7N65/E7N65/B7N65/D7N65 7A 650V N-chann
ROUM
ROUM
F5N60 F5N60 datasheet 5N60/F5N60/I5N60/E5N60/B5N60/D5N60 5A 600V N-chann
ROUM
ROUM
5N60 5N60 datasheet 5N60/F5N60/I5N60/E5N60/B5N60/D5N60 5A 600V N-chann
ROUM
ROUM
I5N60 I5N60 datasheet 5N60/F5N60/I5N60/E5N60/B5N60/D5N60 5A 600V N-chann
ROUM
ROUM
DH100P30D DH100P30D datasheet DH100P30/DH100P30F/DH100P30I/ DH100P30E/DH100P30B/
ROUM
ROUM
DH100P30E DH100P30E datasheet DH100P30/DH100P30F/DH100P30I/ DH100P30E/DH100P30B/
ROUM
ROUM
DH100P30B DH100P30B datasheet DH100P30/DH100P30F/DH100P30I/ DH100P30E/DH100P30B/
ROUM
ROUM
DH100P30I DH100P30I datasheet DH100P30/DH100P30F/DH100P30I/ DH100P30E/DH100P30B/
ROUM
ROUM
DH100P30F DH100P30F datasheet DH100P30/DH100P30F/DH100P30I/ DH100P30E/DH100P30B/
ROUM
ROUM
E7N65 E7N65 datasheet 7N65/F7N65/I7N65/E7N65/B7N65/D7N65 7A 650V N-chann
ROUM
ROUM
B7N65 B7N65 datasheet 7N65/F7N65/I7N65/E7N65/B7N65/D7N65 7A 650V N-chann
ROUM
ROUM
I7N65 I7N65 datasheet 7N65/F7N65/I7N65/E7N65/B7N65/D7N65 7A 650V N-chann
ROUM
ROUM
DH100P30 DH100P30 datasheet DH100P30/DH100P30F/DH100P30I/ DH100P30E/DH100P30B/
ROUM
ROUM
D25N10 D25N10 datasheet 25N10/F25N10/I25N10/ E25N10/B25N10/D25N10 25A 100V
ROUM
ROUM
E25N10 E25N10 datasheet 25N10/F25N10/I25N10/ E25N10/B25N10/D25N10 25A 100V
ROUM
ROUM
B25N10 B25N10 datasheet 25N10/F25N10/I25N10/ E25N10/B25N10/D25N10 25A 100V
ROUM
ROUM
I25N10 I25N10 datasheet 25N10/F25N10/I25N10/ E25N10/B25N10/D25N10 25A 100V
ROUM
ROUM
F25N10 F25N10 datasheet 25N10/F25N10/I25N10/ E25N10/B25N10/D25N10 25A 100V
ROUM
ROUM
7N65 7N65 datasheet 7N65/F7N65/I7N65/E7N65/B7N65/D7N65 7A 650V N-chann
ROUM
ROUM
F7N65 F7N65 datasheet 7N65/F7N65/I7N65/E7N65/B7N65/D7N65 7A 650V N-chann
ROUM
ROUM
E5N60 E5N60 datasheet 5N60/F5N60/I5N60/E5N60/B5N60/D5N60 5A 600V N-chann
ROUM
ROUM
B5N60 B5N60 datasheet 5N60/F5N60/I5N60/E5N60/B5N60/D5N60 5A 600V N-chann
ROUM
ROUM
30H10I 30H10I datasheet 30H10I/30H10K 100A 30V N-channel Enhancement Mode
TGD
TGD
30H10K 30H10K datasheet Taiwan Goodark Technology Co.,Ltd TGD N-Channel En
ROUM
ROUM
I8NE60 I8NE60 datasheet 8NE60/F8NE60/I8NE60/E8NE60/B8NE60/D8NE60 7.5A 600V
ROUM
ROUM
F8NE60 F8NE60 datasheet 8NE60/F8NE60/I8NE60/E8NE60/B8NE60/D8NE60 7.5A 600V
ROUM
ROUM
8NE60 8NE60 datasheet 8NE60/F8NE60/I8NE60/E8NE60/B8NE60/D8NE60 7.5A 600V
ROUM
ROUM
D2N60 D2N60 datasheet 2N60/F2N60/I2N60/E2N60/B2N60/D2N60 2A 600V N-chann
ROUM
ROUM
B2N60 B2N60 datasheet 2N60/F2N60/I2N60/E2N60/B2N60/D2N60 2A 600V N-chann
ROUM
ROUM
E2N60 E2N60 datasheet 2N60/F2N60/I2N60/E2N60/B2N60/D2N60 2A 600V N-chann
ROUM
ROUM
I2N60 I2N60 datasheet 2N60/F2N60/I2N60/E2N60/B2N60/D2N60 2A 600V N-chann
ROUM
ROUM
F2N60 F2N60 datasheet 2N60/F2N60/I2N60/E2N60/B2N60/D2N60 2A 600V N-chann
ROUM
ROUM
2N60 2N60 datasheet 2N60/F2N60/I2N60/E2N60/B2N60/D2N60 2A 600V N-chann
ROUM
ROUM
30H10K 30H10K datasheet 30H10I/30H10K 100A 30V N-channel Enhancement Mode
ROUM
ROUM
25N10 25N10 datasheet 25N10/F25N10/I25N10/ E25N10/B25N10/D25N10 25A 100V
ROUM
ROUM
D8N25 D8N25 datasheet 8N25/F8N25/I8N25/ E8N25/B8N25/D8N25 8A 250V N-chan
ROUM
ROUM
D8NE60 D8NE60 datasheet 8NE60/F8NE60/I8NE60/E8NE60/B8NE60/D8NE60 7.5A 600V
ROUM
ROUM
B8NE60 B8NE60 datasheet 8NE60/F8NE60/I8NE60/E8NE60/B8NE60/D8NE60 7.5A 600V
ROUM
ROUM
E8NE60 E8NE60 datasheet 8NE60/F8NE60/I8NE60/E8NE60/B8NE60/D8NE60 7.5A 600V
TGD
TGD
TGD30H10K TGD30H10K datasheet Taiwan Goodark Technology Co.,Ltd TGD N-Channel En

Since 2010   ::   HOME   ::   Contact