www.Datasheet-PDF.com

Date : 06/28 - 2018

9-2023    8-2023    7-2023    6-2023    5-2023    4-2023    3-2023    2-2023    1-2023
12-2022    11-2022    10-2022    9-2022    8-2022    7-2022    6-2022    5-2022    4-2022    3-2022    2-2022    1-2022
12-2021    11-2021    10-2021    9-2021    8-2021    7-2021    6-2021    5-2021    4-2021    3-2021    2-2021    1-2021
12-2020    11-2020    10-2020    9-2020    8-2020    7-2020    6-2020    5-2020    4-2020    3-2020    2-2020    1-2020


31  30  29  28  27  26  25  24  23  22  21  20  19  18  17  16  15  14  13  12  11  10  09  08  07  06  05  04  03  02  01

Manufacture Part Number PDF Description
SEMTECH
SEMTECH
1SMB5950B 1SMB5950B datasheet 1SMB5913B THRU 1SMB5956B Surface Mount Silicon Zen
SEMTECH
SEMTECH
1SMB5949B 1SMB5949B datasheet 1SMB5913B THRU 1SMB5956B Surface Mount Silicon Zen
SEMTECH
SEMTECH
1SMB5948B 1SMB5948B datasheet 1SMB5913B THRU 1SMB5956B Surface Mount Silicon Zen
SEMTECH
SEMTECH
1SMB5947B 1SMB5947B datasheet 1SMB5913B THRU 1SMB5956B Surface Mount Silicon Zen
SEMTECH
SEMTECH
1SMB5946B 1SMB5946B datasheet 1SMB5913B THRU 1SMB5956B Surface Mount Silicon Zen
SEMTECH
SEMTECH
1SMB5945B 1SMB5945B datasheet 1SMB5913B THRU 1SMB5956B Surface Mount Silicon Zen
SEMTECH
SEMTECH
1SMB5944B 1SMB5944B datasheet 1SMB5913B THRU 1SMB5956B Surface Mount Silicon Zen
SEMTECH
SEMTECH
1SMB5943B 1SMB5943B datasheet 1SMB5913B THRU 1SMB5956B Surface Mount Silicon Zen
SEMTECH
SEMTECH
1SMB5942B 1SMB5942B datasheet 1SMB5913B THRU 1SMB5956B Surface Mount Silicon Zen
SEMTECH
SEMTECH
1SMB5941B 1SMB5941B datasheet 1SMB5913B THRU 1SMB5956B Surface Mount Silicon Zen
SEMTECH
SEMTECH
1SMB5940B 1SMB5940B datasheet 1SMB5913B THRU 1SMB5956B Surface Mount Silicon Zen
SEMTECH
SEMTECH
1SMB5939B 1SMB5939B datasheet 1SMB5913B THRU 1SMB5956B Surface Mount Silicon Zen
SEMTECH
SEMTECH
1SMB5938B 1SMB5938B datasheet 1SMB5913B THRU 1SMB5956B Surface Mount Silicon Zen
SEMTECH
SEMTECH
1SMB5937B 1SMB5937B datasheet 1SMB5913B THRU 1SMB5956B Surface Mount Silicon Zen
SEMTECH
SEMTECH
1SMB5936B 1SMB5936B datasheet 1SMB5913B THRU 1SMB5956B Surface Mount Silicon Zen
SEMTECH
SEMTECH
1SMB5935B 1SMB5935B datasheet 1SMB5913B THRU 1SMB5956B Surface Mount Silicon Zen
SEMTECH
SEMTECH
1SMB5934B 1SMB5934B datasheet 1SMB5913B THRU 1SMB5956B Surface Mount Silicon Zen
SEMTECH
SEMTECH
1SMB5933B 1SMB5933B datasheet 1SMB5913B THRU 1SMB5956B Surface Mount Silicon Zen
SEMTECH
SEMTECH
1SMB5932B 1SMB5932B datasheet 1SMB5913B THRU 1SMB5956B Surface Mount Silicon Zen
SEMTECH
SEMTECH
1SMB5931B 1SMB5931B datasheet 1SMB5913B THRU 1SMB5956B Surface Mount Silicon Zen
SEMTECH
SEMTECH
1SMB5930B 1SMB5930B datasheet 1SMB5913B THRU 1SMB5956B Surface Mount Silicon Zen
SEMTECH
SEMTECH
1SMB5929B 1SMB5929B datasheet 1SMB5913B THRU 1SMB5956B Surface Mount Silicon Zen
SEMTECH
SEMTECH
1SMB5928B 1SMB5928B datasheet 1SMB5913B THRU 1SMB5956B Surface Mount Silicon Zen
SEMTECH
SEMTECH
1SMB5927B 1SMB5927B datasheet 1SMB5913B THRU 1SMB5956B Surface Mount Silicon Zen
SEMTECH
SEMTECH
1SMB5926B 1SMB5926B datasheet 1SMB5913B THRU 1SMB5956B Surface Mount Silicon Zen
SEMTECH
SEMTECH
1SMB5925B 1SMB5925B datasheet 1SMB5913B THRU 1SMB5956B Surface Mount Silicon Zen
SEMTECH
SEMTECH
1SMB5924B 1SMB5924B datasheet 1SMB5913B THRU 1SMB5956B Surface Mount Silicon Zen
SEMTECH
SEMTECH
1SMB5923B 1SMB5923B datasheet 1SMB5913B THRU 1SMB5956B Surface Mount Silicon Zen
SEMTECH
SEMTECH
1SMB5922B 1SMB5922B datasheet 1SMB5913B THRU 1SMB5956B Surface Mount Silicon Zen
SEMTECH
SEMTECH
1SMB5921B 1SMB5921B datasheet 1SMB5913B THRU 1SMB5956B Surface Mount Silicon Zen
SEMTECH
SEMTECH
1SMB5920B 1SMB5920B datasheet 1SMB5913B THRU 1SMB5956B Surface Mount Silicon Zen
SEMTECH
SEMTECH
1SMB5919B 1SMB5919B datasheet 1SMB5913B THRU 1SMB5956B Surface Mount Silicon Zen
SEMTECH
SEMTECH
1SMB5918B 1SMB5918B datasheet 1SMB5913B THRU 1SMB5956B Surface Mount Silicon Zen
SEMTECH
SEMTECH
1SMB5917B 1SMB5917B datasheet 1SMB5913B THRU 1SMB5956B Surface Mount Silicon Zen
SEMTECH
SEMTECH
1SMB5916B 1SMB5916B datasheet 1SMB5913B THRU 1SMB5956B Surface Mount Silicon Zen
SEMTECH
SEMTECH
1SMB5915B 1SMB5915B datasheet 1SMB5913B THRU 1SMB5956B Surface Mount Silicon Zen
SEMTECH
SEMTECH
1SMB5914B 1SMB5914B datasheet 1SMB5913B THRU 1SMB5956B Surface Mount Silicon Zen
SEMTECH
SEMTECH
1SMB5913B 1SMB5913B datasheet 1SMB5913B THRU 1SMB5956B Surface Mount Silicon Zen
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5956B 1SMB5956B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5955B 1SMB5955B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5954B 1SMB5954B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5953B 1SMB5953B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5952B 1SMB5952B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5951B 1SMB5951B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5950B 1SMB5950B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5949B 1SMB5949B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5948B 1SMB5948B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5947B 1SMB5947B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5946B 1SMB5946B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5945B 1SMB5945B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5944B 1SMB5944B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5943B 1SMB5943B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5942B 1SMB5942B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5941B 1SMB5941B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5940B 1SMB5940B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5939B 1SMB5939B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5938B 1SMB5938B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5937B 1SMB5937B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5936B 1SMB5936B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5935B 1SMB5935B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5934B 1SMB5934B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5933B 1SMB5933B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5932B 1SMB5932B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5931B 1SMB5931B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5930B 1SMB5930B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5929B 1SMB5929B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5928B 1SMB5928B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5927B 1SMB5927B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5926B 1SMB5926B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5925B 1SMB5925B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5924B 1SMB5924B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5923B 1SMB5923B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5922B 1SMB5922B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5921B 1SMB5921B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5920B 1SMB5920B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5919B 1SMB5919B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5918B 1SMB5918B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5917B 1SMB5917B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5916B 1SMB5916B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5915B 1SMB5915B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5914B 1SMB5914B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5913B 1SMB5913B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
Booktree
Booktree
BT848A BT848A datasheet Advance Information This document contains informa
Booktree
Booktree
BT849A BT849A datasheet Advance Information This document contains informa
Conexant Systems
Conexant Systems
Bt868 Bt868 datasheet Bt868/Bt869 Flicker-Free Video Encoder with Ultra
Conexant Systems
Conexant Systems
Bt869 Bt869 datasheet Bt868/Bt869 Flicker-Free Video Encoder with Ultra
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5388B 1SMB5388B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5387B 1SMB5387B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5386B 1SMB5386B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5385B 1SMB5385B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5384B 1SMB5384B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5383B 1SMB5383B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5382B 1SMB5382B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5381B 1SMB5381B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5380B 1SMB5380B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5379B 1SMB5379B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5378B 1SMB5378B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5377B 1SMB5377B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5376B 1SMB5376B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5375B 1SMB5375B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5374B 1SMB5374B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5373B 1SMB5373B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5372B 1SMB5372B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5371B 1SMB5371B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5370B 1SMB5370B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5369B 1SMB5369B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5368B 1SMB5368B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5367B 1SMB5367B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5366B 1SMB5366B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5365B 1SMB5365B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5364B 1SMB5364B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5363B 1SMB5363B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5362B 1SMB5362B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5361B 1SMB5361B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5360B 1SMB5360B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5359B 1SMB5359B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5358B 1SMB5358B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5357B 1SMB5357B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5356B 1SMB5356B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5355B 1SMB5355B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5354B 1SMB5354B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5353B 1SMB5353B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5352B 1SMB5352B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5351B 1SMB5351B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
Din-Tek
Din-Tek
DTW2070 DTW2070 datasheet Power MOSFET DTW2070 www.din-tek.jp PRODUCT SUMM
Din-Tek
Din-Tek
DTU85N04B DTU85N04B datasheet N-Channel 40-V (D-S) MOSFET DTU85N04B www.din-tek
Din-Tek
Din-Tek
DTW1625 DTW1625 datasheet Power MOSFET DTW1625 www.din-tek.jp PRODUCT SUMM
Din-Tek
Din-Tek
DTU80N06 DTU80N06 datasheet N-Channel 60 V (D-S) MOSFET PRODUCT SUMMARY VDS
Din-Tek
Din-Tek
DTU85N04 DTU85N04 datasheet N-Channel 40-V (D-S) MOSFET DTU85N04 www.din-tek.
Din-Tek
Din-Tek
DTU75N75 DTU75N75 datasheet N-Channel 75 V (D-S) MOSFET DTU75N75 www.din-tek.
Din-Tek
Din-Tek
DTU60N02 DTU60N02 datasheet N-Channel 20-V (D-S) MOSFET DTU0N0 www.din-tek.
Din-Tek
Din-Tek
DTU65N02 DTU65N02 datasheet N-Channel 20-V (D-S) MOSFET DTU5N0 www.din-tek.
Din-Tek
Din-Tek
DTU5202 DTU5202 datasheet N-Channel 200 V (D-S) MOSFET DTU5202 www.din-tek.
Din-Tek
Din-Tek
DTU55N06 DTU55N06 datasheet N-Channel 60 V (D-S) MOSFET PRODUCT SUMMARY VDS
Din-Tek
Din-Tek
DTU50N06 DTU50N06 datasheet N-Channel 60 V (D-S) MOSFET PRODUCT SUMMARY VDS
Din-Tek
Din-Tek
DTU30N10 DTU30N10 datasheet N-Channel 100-V (D-S) MOSFET '7830110 ZZZGLQWH
Din-Tek
Din-Tek
DTU35N06 DTU35N06 datasheet N-Channel 60-V (D-S) MOSFET DTU35N06 www.din-tek.
Din-Tek
Din-Tek
DTU30120 DTU30120 datasheet N-Channel 30 V (D-S) MOSFET DTU30120 www.din-tek.
Din-Tek
Din-Tek
DTU3055 DTU3055 datasheet N-Channel 30 V (D-S) MOSFET DTU3055 www.din-tek.j
Din-Tek
Din-Tek
DTU20N20 DTU20N20 datasheet N-Channel 200 V (D-S) MOSFET DTU20N20 www.din-tek
Din-Tek
Din-Tek
DTU1625 DTU1625 datasheet Power MOSFET DTU1625 www.din-tek.jp PRODUCT SUMM
Din-Tek
Din-Tek
DTU20N06 DTU20N06 datasheet N-Channel 60 V (D-S) MOSFET DTU20N06 www.din-tek.
Din-Tek
Din-Tek
DTU15N15 DTU15N15 datasheet N-Channel 150 V (D-S) MOSFET DTU15N15 www.din-tek
Din-Tek
Din-Tek
DTU160N04S DTU160N04S datasheet N-Channel 40-V (D-S) MOSFET DTU160N04S www.din-te
Din-Tek
Din-Tek
DTU130N06 DTU130N06 datasheet N-Channel 60-V (D-S) MOSFET DTU130N06 www.din-tek
Din-Tek
Din-Tek
DTU120N04 DTU120N04 datasheet N-Channel 0-V (D-S) MOSFET '781 ZZZGLQWH
Din-Tek
Din-Tek
DTU12N10 DTU12N10 datasheet  DTU1N10 N-Channel 100 V (D-S
Din-Tek
Din-Tek
DTU10N10 DTU10N10 datasheet N-Channel 100 V (D-S) MOSFET DTU10N10 www.din-tek
Din-Tek
Din-Tek
DTU09N03S DTU09N03S datasheet N-Channel 30 V (D-S) MOSFET '781S ZZZGLQWHN
Din-Tek
Din-Tek
DTU09N04 DTU09N04 datasheet N-Channel 40 V (D-S) MOSFET DTU09N04 www.din-tek.
Din-Tek
Din-Tek
DTS8203 DTS8203 datasheet Dual N-Channel MOSFET DTS8203 www.din-tek.jp PRO
Din-Tek
Din-Tek
DTS8205 DTS8205 datasheet Dual N-Channel MOSFET DTS8205 www.din-tek.jp PRO
Din-Tek
Din-Tek
DTS6534 DTS6534 datasheet N-Channel 100 V (D-S) MOSFET DTS6534 www.din-tek.
Din-Tek
Din-Tek
DTS702 DTS702 datasheet N-Channel 60-V (D-S) MOSFET DTS702 www.din-tek.jp
Din-Tek
Din-Tek
DTS6504 DTS6504 datasheet N-Channel 30 V (D-S) MOSFET DTS6504 www.din-tek.j
Din-Tek
Din-Tek
DTS6504K DTS6504K datasheet N-Channel 30 V (D-S) MOSFET '76K ZZZGLQWHN
Din-Tek
Din-Tek
DTS6410 DTS6410 datasheet N-Channel 60-V (D-S) MOSFET DTS6410 www.din-tek.j
Din-Tek
Din-Tek
DTS5440 DTS5440 datasheet Dual N-Channel 0 V (D-S) MOSFET '76 ZZ
Din-Tek
Din-Tek
DTS6400 DTS6400 datasheet N-Channel 60-V (D-S) MOSFET DTS6400 www.din-tek.j
Din-Tek
Din-Tek
DTS5012 DTS5012 datasheet N-Channel 20 V (D-S) MOSFET PRODUCT SUMMARY VDS
Din-Tek
Din-Tek
DTS5212 DTS5212 datasheet Dual N-Channel 20 V (D-S) MOSFET DTS5212 www.din-
Din-Tek
Din-Tek
DTS3406 DTS3406 datasheet N-Channel 30-V (D-S) MOSFET DTS3406 www.din-tek.j
Din-Tek
Din-Tek
DTS4500 DTS4500 datasheet N-Channel 40 V (D-S) MOSFET DTS4500 www.din-tek.j
Din-Tek
Din-Tek
DTS3402 DTS3402 datasheet N-Channel 30-V (D-S) MOSFET DTS3402 www.din-tek.j
Din-Tek
Din-Tek
DTS2N7002 DTS2N7002 datasheet N-Channel 60-V (D-S) MOSFET DTS2N7002 www.din-tek
Din-Tek
Din-Tek
DTS3400 DTS3400 datasheet N-Channel 30-V (D-S) MOSFET DTS3400 www.din-tek.j
Juwell
Juwell
JW3816A JW3816A datasheet JW3816A 方案说明书 JW3816A 一、 产品
Din-Tek
Din-Tek
DTS2514 DTS2514 datasheet N-Channel 20 V (D-S) MOSFET DTS2514 www.din-tek.j
Din-Tek
Din-Tek
DTS2312 DTS2312 datasheet N-Channel 20 V (D-S) MOSFET DTS2312 www.din-tek.j
Din-Tek
Din-Tek
DTS2314 DTS2314 datasheet N-Channel 20 V (D-S) MOSFET DTS2314 www.din-tek.j
Din-Tek
Din-Tek
DTS2302D DTS2302D datasheet N-Channel 20 V (D-S) MOSFET '76' ZZZGLQW
Din-Tek
Din-Tek
DTS2306 DTS2306 datasheet New N-Channel 20 V (D-S) MOSFET DTS2306 www.din-t
Din-Tek
Din-Tek
DTS2300S DTS2300S datasheet
Din-Tek
Din-Tek
DTS2302 DTS2302 datasheet N-Channel 20 V (D-S) MOSFET DTS2302 www.din-tek.j
Din-Tek
Din-Tek
DTS2300A DTS2300A datasheet N-Channel 20 V (D-S) MOSFET DTS2300A www.din-tek.
Din-Tek
Din-Tek
DTS2050 DTS2050 datasheet N-Channel 20 V (D-S) MOSFET DTS2050 www.din-tek.j
Din-Tek
Din-Tek
DTS2212 DTS2212 datasheet Dual N-Channel 20 V (D-S) MOSFET DTS2212 www.din-
Din-Tek
Din-Tek
DTS1006 DTS1006 datasheet N-Channel 100 V (D-S) MOSFET DTS1006 www.din-tek.
Din-Tek
Din-Tek
DTS2012 DTS2012 datasheet N-Channel 20 V (D-S) MOSFET DTS2012 www.din-tek.j
PerkinElmer Optoelectronics
PerkinElmer Optoelectronics
CR60G CR60G datasheet DATASHEET CERLED® Ceramic Chip SMD SMD – Wide-
Excelitas
Excelitas
CR50-1M CR50-1M datasheet CERLED Ceramic Chip SMD SMD - Wide-Viewing Angl
Excelitas
Excelitas
CR10 CR10 datasheet CERLED Ceramic Chip SMD SMD - Wide-Viewing Angl
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5350B 1SMB5350B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5349B 1SMB5349B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5348B 1SMB5348B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5347B 1SMB5347B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5346B 1SMB5346B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5345B 1SMB5345B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5344B 1SMB5344B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5343B 1SMB5343B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5342B 1SMB5342B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5341B 1SMB5341B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5340B 1SMB5340B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5339B 1SMB5339B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
Excelitas
Excelitas
CR10TE CR10TE datasheet CERLED Ceramic Chip SMD SMD - Wide-Viewing Angl
Din-Tek
Din-Tek
DTS03K16 DTS03K16 datasheet N-Channel 16V (D−S) MOSFET DTS03K16 www.din-tek
Din-Tek
Din-Tek
DTS1004 DTS1004 datasheet N-Channel 100 V (D-S) MOSFET DTS1004 www.din-tek.
Sunmate
Sunmate
1SMB5334B 1SMB5334B datasheet 1SMB5333B - 1SMB5388B SURFACE MOUNT SILICON ZENER
Sunmate
Sunmate
1SMB5335B 1SMB5335B datasheet 1SMB5333B - 1SMB5388B SURFACE MOUNT SILICON ZENER
Sunmate
Sunmate
1SMB5336B 1SMB5336B datasheet 1SMB5333B - 1SMB5388B SURFACE MOUNT SILICON ZENER
Sunmate
Sunmate
1SMB5338B 1SMB5338B datasheet 1SMB5333B - 1SMB5388B SURFACE MOUNT SILICON ZENER
Sunmate
Sunmate
1SMB5337B 1SMB5337B datasheet 1SMB5333B - 1SMB5388B SURFACE MOUNT SILICON ZENER
Sunmate
Sunmate
1SMB5339B 1SMB5339B datasheet 1SMB5333B - 1SMB5388B SURFACE MOUNT SILICON ZENER
Sunmate
Sunmate
1SMB5340B 1SMB5340B datasheet 1SMB5333B - 1SMB5388B SURFACE MOUNT SILICON ZENER
Sunmate
Sunmate
1SMB5341B 1SMB5341B datasheet 1SMB5333B - 1SMB5388B SURFACE MOUNT SILICON ZENER
Sunmate
Sunmate
1SMB5343B 1SMB5343B datasheet 1SMB5333B - 1SMB5388B SURFACE MOUNT SILICON ZENER
Sunmate
Sunmate
1SMB5342B 1SMB5342B datasheet 1SMB5333B - 1SMB5388B SURFACE MOUNT SILICON ZENER
Sunmate
Sunmate
1SMB5344B 1SMB5344B datasheet 1SMB5333B - 1SMB5388B SURFACE MOUNT SILICON ZENER
Sunmate
Sunmate
1SMB5345B 1SMB5345B datasheet 1SMB5333B - 1SMB5388B SURFACE MOUNT SILICON ZENER
Sunmate
Sunmate
1SMB5346B 1SMB5346B datasheet 1SMB5333B - 1SMB5388B SURFACE MOUNT SILICON ZENER
Sunmate
Sunmate
1SMB5348B 1SMB5348B datasheet 1SMB5333B - 1SMB5388B SURFACE MOUNT SILICON ZENER
Sunmate
Sunmate
1SMB5347B 1SMB5347B datasheet 1SMB5333B - 1SMB5388B SURFACE MOUNT SILICON ZENER
Sunmate
Sunmate
1SMB5349B 1SMB5349B datasheet 1SMB5333B - 1SMB5388B SURFACE MOUNT SILICON ZENER
Sunmate
Sunmate
1SMB5350B 1SMB5350B datasheet 1SMB5333B - 1SMB5388B SURFACE MOUNT SILICON ZENER
Sunmate
Sunmate
1SMB5351B 1SMB5351B datasheet 1SMB5333B - 1SMB5388B SURFACE MOUNT SILICON ZENER
Sunmate
Sunmate
1SMB5353B 1SMB5353B datasheet 1SMB5333B - 1SMB5388B SURFACE MOUNT SILICON ZENER
Sunmate
Sunmate
1SMB5352B 1SMB5352B datasheet 1SMB5333B - 1SMB5388B SURFACE MOUNT SILICON ZENER
Sunmate
Sunmate
1SMB5354B 1SMB5354B datasheet 1SMB5333B - 1SMB5388B SURFACE MOUNT SILICON ZENER
Sunmate
Sunmate
1SMB5355B 1SMB5355B datasheet 1SMB5333B - 1SMB5388B SURFACE MOUNT SILICON ZENER
Sunmate
Sunmate
1SMB5356B 1SMB5356B datasheet 1SMB5333B - 1SMB5388B SURFACE MOUNT SILICON ZENER
Sunmate
Sunmate
1SMB5358B 1SMB5358B datasheet 1SMB5333B - 1SMB5388B SURFACE MOUNT SILICON ZENER
Sunmate
Sunmate
1SMB5357B 1SMB5357B datasheet 1SMB5333B - 1SMB5388B SURFACE MOUNT SILICON ZENER
Sunmate
Sunmate
1SMB5359B 1SMB5359B datasheet 1SMB5333B - 1SMB5388B SURFACE MOUNT SILICON ZENER
Sunmate
Sunmate
1SMB5360B 1SMB5360B datasheet 1SMB5333B - 1SMB5388B SURFACE MOUNT SILICON ZENER
Sunmate
Sunmate
1SMB5361B 1SMB5361B datasheet 1SMB5333B - 1SMB5388B SURFACE MOUNT SILICON ZENER
Sunmate
Sunmate
1SMB5363B 1SMB5363B datasheet 1SMB5333B - 1SMB5388B SURFACE MOUNT SILICON ZENER
Sunmate
Sunmate
1SMB5362B 1SMB5362B datasheet 1SMB5333B - 1SMB5388B SURFACE MOUNT SILICON ZENER
Sunmate
Sunmate
1SMB5364B 1SMB5364B datasheet 1SMB5333B - 1SMB5388B SURFACE MOUNT SILICON ZENER
Sunmate
Sunmate
1SMB5365B 1SMB5365B datasheet 1SMB5333B - 1SMB5388B SURFACE MOUNT SILICON ZENER
Sunmate
Sunmate
1SMB5366B 1SMB5366B datasheet 1SMB5333B - 1SMB5388B SURFACE MOUNT SILICON ZENER
Sunmate
Sunmate
1SMB5368B 1SMB5368B datasheet 1SMB5333B - 1SMB5388B SURFACE MOUNT SILICON ZENER
Sunmate
Sunmate
1SMB5367B 1SMB5367B datasheet 1SMB5333B - 1SMB5388B SURFACE MOUNT SILICON ZENER
Sunmate
Sunmate
1SMB5369B 1SMB5369B datasheet 1SMB5333B - 1SMB5388B SURFACE MOUNT SILICON ZENER
Sunmate
Sunmate
1SMB5370B 1SMB5370B datasheet 1SMB5333B - 1SMB5388B SURFACE MOUNT SILICON ZENER
Sunmate
Sunmate
1SMB5372B 1SMB5372B datasheet 1SMB5333B - 1SMB5388B SURFACE MOUNT SILICON ZENER
Sunmate
Sunmate
1SMB5371B 1SMB5371B datasheet 1SMB5333B - 1SMB5388B SURFACE MOUNT SILICON ZENER
Sunmate
Sunmate
1SMB5373B 1SMB5373B datasheet 1SMB5333B - 1SMB5388B SURFACE MOUNT SILICON ZENER
Sunmate
Sunmate
1SMB5374B 1SMB5374B datasheet 1SMB5333B - 1SMB5388B SURFACE MOUNT SILICON ZENER
Sunmate
Sunmate
1SMB5375B 1SMB5375B datasheet 1SMB5333B - 1SMB5388B SURFACE MOUNT SILICON ZENER
Sunmate
Sunmate
1SMB5377B 1SMB5377B datasheet 1SMB5333B - 1SMB5388B SURFACE MOUNT SILICON ZENER
Sunmate
Sunmate
1SMB5376B 1SMB5376B datasheet 1SMB5333B - 1SMB5388B SURFACE MOUNT SILICON ZENER
Sunmate
Sunmate
1SMB5378B 1SMB5378B datasheet 1SMB5333B - 1SMB5388B SURFACE MOUNT SILICON ZENER
Sunmate
Sunmate
1SMB5379B 1SMB5379B datasheet 1SMB5333B - 1SMB5388B SURFACE MOUNT SILICON ZENER
Sunmate
Sunmate
1SMB5380B 1SMB5380B datasheet 1SMB5333B - 1SMB5388B SURFACE MOUNT SILICON ZENER
Sunmate
Sunmate
1SMB5382B 1SMB5382B datasheet 1SMB5333B - 1SMB5388B SURFACE MOUNT SILICON ZENER
Sunmate
Sunmate
1SMB5381B 1SMB5381B datasheet 1SMB5333B - 1SMB5388B SURFACE MOUNT SILICON ZENER
Sunmate
Sunmate
1SMB5383B 1SMB5383B datasheet 1SMB5333B - 1SMB5388B SURFACE MOUNT SILICON ZENER
Sunmate
Sunmate
1SMB5385B 1SMB5385B datasheet 1SMB5333B - 1SMB5388B SURFACE MOUNT SILICON ZENER
Sunmate
Sunmate
1SMB5387B 1SMB5387B datasheet 1SMB5333B - 1SMB5388B SURFACE MOUNT SILICON ZENER
Sunmate
Sunmate
1SMB5386B 1SMB5386B datasheet 1SMB5333B - 1SMB5388B SURFACE MOUNT SILICON ZENER
Sunmate
Sunmate
1SMB5388B 1SMB5388B datasheet 1SMB5333B - 1SMB5388B SURFACE MOUNT SILICON ZENER
Sunmate
Sunmate
1SMB5384B 1SMB5384B datasheet 1SMB5333B - 1SMB5388B SURFACE MOUNT SILICON ZENER
JGD
JGD
1SMB5956B 1SMB5956B datasheet Features * Complete Voltage Range 3.3 to 200 Volts
Sunmate
Sunmate
1SMB5333B 1SMB5333B datasheet 1SMB5333B - 1SMB5388B SURFACE MOUNT SILICON ZENER
JGD
JGD
1SMB5955B 1SMB5955B datasheet Features * Complete Voltage Range 3.3 to 200 Volts
JGD
JGD
1SMB5953B 1SMB5953B datasheet Features * Complete Voltage Range 3.3 to 200 Volts
JGD
JGD
1SMB5954B 1SMB5954B datasheet Features * Complete Voltage Range 3.3 to 200 Volts
JGD
JGD
1SMB5952B 1SMB5952B datasheet Features * Complete Voltage Range 3.3 to 200 Volts
JGD
JGD
1SMB5950B 1SMB5950B datasheet Features * Complete Voltage Range 3.3 to 200 Volts
JGD
JGD
1SMB5951B 1SMB5951B datasheet Features * Complete Voltage Range 3.3 to 200 Volts
JGD
JGD
1SMB5949B 1SMB5949B datasheet Features * Complete Voltage Range 3.3 to 200 Volts
JGD
JGD
1SMB5947B 1SMB5947B datasheet Features * Complete Voltage Range 3.3 to 200 Volts
JGD
JGD
1SMB5948B 1SMB5948B datasheet Features * Complete Voltage Range 3.3 to 200 Volts
JGD
JGD
1SMB5946B 1SMB5946B datasheet Features * Complete Voltage Range 3.3 to 200 Volts
JGD
JGD
1SMB5944B 1SMB5944B datasheet Features * Complete Voltage Range 3.3 to 200 Volts
JGD
JGD
1SMB5945B 1SMB5945B datasheet Features * Complete Voltage Range 3.3 to 200 Volts
JGD
JGD
1SMB5943B 1SMB5943B datasheet Features * Complete Voltage Range 3.3 to 200 Volts
JGD
JGD
1SMB5941B 1SMB5941B datasheet Features * Complete Voltage Range 3.3 to 200 Volts
JGD
JGD
1SMB5942B 1SMB5942B datasheet Features * Complete Voltage Range 3.3 to 200 Volts
JGD
JGD
1SMB5940B 1SMB5940B datasheet Features * Complete Voltage Range 3.3 to 200 Volts
JGD
JGD
1SMB5938B 1SMB5938B datasheet Features * Complete Voltage Range 3.3 to 200 Volts
JGD
JGD
1SMB5939B 1SMB5939B datasheet Features * Complete Voltage Range 3.3 to 200 Volts
JGD
JGD
1SMB5937B 1SMB5937B datasheet Features * Complete Voltage Range 3.3 to 200 Volts
JGD
JGD
1SMB5935B 1SMB5935B datasheet Features * Complete Voltage Range 3.3 to 200 Volts
JGD
JGD
1SMB5936B 1SMB5936B datasheet Features * Complete Voltage Range 3.3 to 200 Volts
JGD
JGD
1SMB5934B 1SMB5934B datasheet Features * Complete Voltage Range 3.3 to 200 Volts
JGD
JGD
1SMB5932B 1SMB5932B datasheet Features * Complete Voltage Range 3.3 to 200 Volts
JGD
JGD
1SMB5933B 1SMB5933B datasheet Features * Complete Voltage Range 3.3 to 200 Volts
JGD
JGD
1SMB5931B 1SMB5931B datasheet Features * Complete Voltage Range 3.3 to 200 Volts
JGD
JGD
1SMB5929B 1SMB5929B datasheet Features * Complete Voltage Range 3.3 to 200 Volts
JGD
JGD
1SMB5930B 1SMB5930B datasheet Features * Complete Voltage Range 3.3 to 200 Volts
JGD
JGD
1SMB5927B 1SMB5927B datasheet Features * Complete Voltage Range 3.3 to 200 Volts
JGD
JGD
1SMB5928B 1SMB5928B datasheet Features * Complete Voltage Range 3.3 to 200 Volts
JGD
JGD
1SMB5925B 1SMB5925B datasheet Features * Complete Voltage Range 3.3 to 200 Volts
JGD
JGD
1SMB5926B 1SMB5926B datasheet Features * Complete Voltage Range 3.3 to 200 Volts
JGD
JGD
1SMB5923B 1SMB5923B datasheet Features * Complete Voltage Range 3.3 to 200 Volts
JGD
JGD
1SMB5924B 1SMB5924B datasheet Features * Complete Voltage Range 3.3 to 200 Volts
JGD
JGD
1SMB5921B 1SMB5921B datasheet Features * Complete Voltage Range 3.3 to 200 Volts
JGD
JGD
1SMB5922B 1SMB5922B datasheet Features * Complete Voltage Range 3.3 to 200 Volts
JGD
JGD
1SMB5919B 1SMB5919B datasheet Features * Complete Voltage Range 3.3 to 200 Volts
JGD
JGD
1SMB5920B 1SMB5920B datasheet Features * Complete Voltage Range 3.3 to 200 Volts
JGD
JGD
1SMB5917B 1SMB5917B datasheet Features * Complete Voltage Range 3.3 to 200 Volts
JGD
JGD
1SMB5918B 1SMB5918B datasheet Features * Complete Voltage Range 3.3 to 200 Volts
JGD
JGD
1SMB5915B 1SMB5915B datasheet Features * Complete Voltage Range 3.3 to 200 Volts
JGD
JGD
1SMB5916B 1SMB5916B datasheet Features * Complete Voltage Range 3.3 to 200 Volts
JGD
JGD
1SMB5914B 1SMB5914B datasheet Features * Complete Voltage Range 3.3 to 200 Volts
SEMTECH
SEMTECH
1SMB5956B 1SMB5956B datasheet 1SMB5913B THRU 1SMB5956B Surface Mount Silicon Zen
SEMTECH
SEMTECH
1SMB5954B 1SMB5954B datasheet 1SMB5913B THRU 1SMB5956B Surface Mount Silicon Zen
SEMTECH
SEMTECH
1SMB5955B 1SMB5955B datasheet 1SMB5913B THRU 1SMB5956B Surface Mount Silicon Zen
SEMTECH
SEMTECH
1SMB5953B 1SMB5953B datasheet 1SMB5913B THRU 1SMB5956B Surface Mount Silicon Zen
SEMTECH
SEMTECH
1SMB5951B 1SMB5951B datasheet 1SMB5913B THRU 1SMB5956B Surface Mount Silicon Zen
SEMTECH
SEMTECH
1SMB5952B 1SMB5952B datasheet 1SMB5913B THRU 1SMB5956B Surface Mount Silicon Zen
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5338B 1SMB5338B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5337B 1SMB5337B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5336B 1SMB5336B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5335B 1SMB5335B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5334B 1SMB5334B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
WON-TOP
WON-TOP
1SMB5333B 1SMB5333B datasheet ® WON-TOP ELECTRONICS Features  Glass Passivat
Kingbright
Kingbright
AP1608P1C-P22 AP1608P1C-P22 datasheet AP1608P1C-P22 1.6 x 0.8 mm Phototransistor DESCRIP
Kingbright
Kingbright
AA4040P3C-P22 AA4040P3C-P22 datasheet AA4040P3C-P22 Phototransistor DESCRIPTION z Made w
Kingbright
Kingbright
AM2520P3C03-P22 AM2520P3C03-P22 datasheet AM2520P3C03-P22 Phototransistor DESCRIPTION z Made
Kingbright
Kingbright
AM2520F3C03-P22 AM2520F3C03-P22 datasheet AM2520F3C03-P22 Infrared Emitting Diode DESCRIPTI
Kingbright
Kingbright
AP2012P3C-P22 AP2012P3C-P22 datasheet AP2012P3C-P22 2.0 x 1.25 mm Phototransistor DESCRI
Kingbright
Kingbright
WP3DP3BD-P22 WP3DP3BD-P22 datasheet WP3DP3BT/BD-P22 Phototransistor DESCRIPTION z Made
Kingbright
Kingbright
WP3DP3BT-P22 WP3DP3BT-P22 datasheet WP3DP3BT/BD-P22 Phototransistor DESCRIPTION z Made
Kingbright
Kingbright
APS3227SP1C-P22 APS3227SP1C-P22 datasheet APS3227SP1C-P22 Ambient Light Photo Sensor DESCRI
Kingbright
Kingbright
APA3010P3BT-GX APA3010P3BT-GX datasheet APA3010P3BT-GX 3.0 mm x 1.0 mm Right Angle Phototr
Kingbright
Kingbright
APS5130PD7C-P22 APS5130PD7C-P22 datasheet APS5130PD7C-P22 RGB Color Sensor DESCRIPTION The
Kingbright
Kingbright
APPA3010SF4C-P22 APPA3010SF4C-P22 datasheet APPA3010SF4C-P22 3.0 x 1.0 mm Infrared Emitting Di
Kingbright
Kingbright
AP2012SF4C-P22 AP2012SF4C-P22 datasheet AP2012SF4C-P22 2.0 x 1.25 mm Infrared Emitting Dio
Kingbright
Kingbright
APA1606SF4C-P22 APA1606SF4C-P22 datasheet APA1606SF4C-P22 1.6 x 0.6 mm Right Angle Infrared
Kingbright
Kingbright
APTD3216F3C-P22 APTD3216F3C-P22 datasheet APTD3216F3C-P22 3.2 x 1.6 mm Infrared Emitting Dio
Kingbright
Kingbright
APTD3216P3C-P22 APTD3216P3C-P22 datasheet APTD3216P3C-P22 3.2 x 1.6 mm Phototransistor DESCR
Kingbright
Kingbright
APTD3216SF4C APTD3216SF4C datasheet APTD3216SF4C 3.2 x 1.6 mm Infrared Emitting Diode
Kingbright
Kingbright
APA3010SF4C APA3010SF4C datasheet APA3010SF4C 3.0 mm x 1.0 mm Right Angle Infrared E
Kingbright
Kingbright
APT1608SF4C-PRV APT1608SF4C-PRV datasheet APT1608SF4C-PRV 1.6 x 0.8 mm Infrared Emitting Dio
Kingbright
Kingbright
APT2012P3BT APT2012P3BT datasheet 2.0x1.25mm PHOTOTRANSISTOR Part Number: APT2012P3B
Kingbright
Kingbright
APT2012F3C APT2012F3C datasheet APT2012F3C 2.0x1.25mm Infrared Emitting Diode DES
Kingbright
Kingbright
APT1608F3C APT1608F3C datasheet APT1608F3C 1.6 x 0.8 mm Infrared Emitting Diode DE
Din-Tek
Din-Tek
DTQ3309 DTQ3309 datasheet P-Channel 30 V (D-S) MOSFET DTQ3309 www.din-tek.j
AWINIC
AWINIC
AW8738 AW8738 datasheet AW8738 产品手册 2014 年 05 月 V1.0 高效
Din-Tek
Din-Tek
DTQ3307 DTQ3307 datasheet P-Channel 30 V (D-S) MOSFET DTQ3307 www.din-tek.j
Din-Tek
Din-Tek
DTQ3221 DTQ3221 datasheet P-Channel 25 V (D-S) MOSFET DTQ3 www.din-tek.j
Din-Tek
Din-Tek
DTQ3205A DTQ3205A datasheet P-Channel 20 V (D-S) MOSFET DTQ3205A www.din-tek.
Din-Tek
Din-Tek
DTQ3215 DTQ3215 datasheet P-Channel  V (D-S) MOSFET '74 ZZZGLQWHNM
Din-Tek
Din-Tek
DTQ3205 DTQ3205 datasheet P-Channel 20 V (D-S) MOSFET DTQ3205 www.din-tek.j
Din-Tek
Din-Tek
DTQ3115 DTQ3115 datasheet 3&KDQQHO9 '6 026)(7 '74 ZZZGLQWH
Din-Tek
Din-Tek
DTQ2241 DTQ2241 datasheet P-Channel 20 V (D-S) MOSFET DTQ24 www.din-tek.j
Din-Tek
Din-Tek
DTQ2607 DTQ2607 datasheet '74 ZZZGLQWHNMS P-Channel 60-V (D-S) MO
Din-Tek
Din-Tek
DTQ2221 DTQ2221 datasheet P-Channel 20 V (D-S) MOSFET DTQ2 www.din-tek.j
Din-Tek
Din-Tek
DTP9803 DTP9803 datasheet P-Channel 100 V (D-S) MOSFET DTP9803 www.din-tek.
Din-Tek
Din-Tek
DTQ2115 DTQ2115 datasheet 3&KDQQHO026)(7 '74 ZZZGLQWHNMS PROD
Din-Tek
Din-Tek
DTP9531 DTP9531 datasheet P-Channel 30 V (D-S) MOSFET DTP9531 www.din-tek.j
Din-Tek
Din-Tek
DTP3006 DTP3006 datasheet P-Channel 60 V (D-S) MOSFET DTP3006 www.din-tek.j
Din-Tek
Din-Tek
DTP6006 DTP6006 datasheet P-Channel 60-V (D-S) MOSFET DTP6006 www.din-tek.j
Din-Tek
Din-Tek
DTM9435 DTM9435 datasheet P-Channel 30-V (D-S) MOSFET DTM9435 www.din-tek.j
Din-Tek
Din-Tek
DTM6917 DTM6917 datasheet P-Channel 100 V (D-S) MOSFET DTM6917 www.din-tek.
Din-Tek
Din-Tek
DTM9425 DTM9425 datasheet P-Channel 20-V (D-S) MOSFET DTM9425 www.din-tek.j
Din-Tek
Din-Tek
DTM6601 DTM6601 datasheet P-Channel 60-V (D-S) MOSFET DTM6601 www.din-tek.j
Din-Tek
Din-Tek
DTM6061 DTM6061 datasheet P-Channel 60-V (D-S) MOSFET DTM6061 www.din-tek.j
Din-Tek
Din-Tek
DTM4955 DTM4955 datasheet Dual P-Channel 25 V (D-S) MOSFET PRODUCT SUMMARY
Din-Tek
Din-Tek
DTM4957 DTM4957 datasheet P-Channel 40 V (D-S) MOSFET DTM4957 www.din-tek.j
Din-Tek
Din-Tek
DTM4953BDY DTM4953BDY datasheet DTM4953BDY Dual P-Channel 30 V (D-S) MOSFET www.
Din-Tek
Din-Tek
DTM4953 DTM4953 datasheet Dual P-Channel 30 V (D-S) MOSFET PRODUCT SUMMARY
Din-Tek
Din-Tek
DTM4925 DTM4925 datasheet Dual P-Channel 20-V (D-S) MOSFET DTM4925 www.din-
Din-Tek
Din-Tek
DTM4951 DTM4951 datasheet Dual P-Channel 30-V (D-S) MOSFET DTM4951 www.din-
Din-Tek
Din-Tek
DTM4807 DTM4807 datasheet Dual P-Channel 40 V (D-S) MOSFET DTM4807 www.din-
Din-Tek
Din-Tek
DTM4437 DTM4437 datasheet P-Channel 30-V (D-S) MOSFET DTM4437 www.din-tek.j
Din-Tek
Din-Tek
DTM4423 DTM4423 datasheet P-Channel 30-V (D-S) MOSFET DTM4423 www.din-tek.j
Din-Tek
Din-Tek
DTM4425 DTM4425 datasheet P-Channel 30-V (D-S) MOSFET DTM4425 www.din-tek.j
Din-Tek
Din-Tek
DTM4407 DTM4407 datasheet P-Channel 30-V (D-S) MOSFET DTM4407 www.din-tek.j
Din-Tek
Din-Tek
DTM4015 DTM4015 datasheet P-Channel 40 V (D-S) MOSFET DTM4 www.din-tek.j
Din-Tek
Din-Tek
DTU85P03 DTU85P03 datasheet DTU85P03/DTL85P03 www.din-tek.jp P-Channel 30 V (D
Din-Tek
Din-Tek
DTL9503 DTL9503 datasheet P-Channel 30 V (D-S) MOSFET DTL9503 www.din-tek.j
Din-Tek
Din-Tek
DTL85P03 DTL85P03 datasheet DTU85P03/DTL85P03 www.din-tek.jp P-Channel 30 V (D
Din-Tek
Din-Tek
DTL50P03 DTL50P03 datasheet P-Channel 30 V (D-S) MOSFET DTL50P03 www.din-tek.
Din-Tek
Din-Tek
DTL15P10 DTL15P10 datasheet DT83/DTL15P10 www.din-tek.jp P-Channel 100 V (
Din-Tek
Din-Tek
DTL19P10 DTL19P10 datasheet P-Channel 100-V (D-S) MOSFET DTL19P10 www.din-tek
Din-Tek
Din-Tek
DTL15P03 DTL15P03 datasheet P-Channel 30-V (D-S) MOSFET DTL15P03 www.din-tek.
Din-Tek
Din-Tek
DTE2311 DTE2311 datasheet P-Channel 20-V (D-S) MOSFET PRODUCT SUMMARY VDS
Din-Tek
Din-Tek
DTC2059 DTC2059 datasheet P-Channel 20 V (D-S) MOSFET DTC2059 www.din-tek.j
Din-Tek
Din-Tek
DTC3059 DTC3059 datasheet P-Channel 30-V (D-S) MOSFET DTC3059 www.din-tek.j
JGD
JGD
1SMB5913B 1SMB5913B datasheet Features * Complete Voltage Range 3.3 to 200 Volts

Since 2010   ::   HOME   ::   Contact