www.Datasheet-PDF.com

Date : 10/28 - 2017

2-2019    1-2019
12-2018    11-2018    10-2018    9-2018    8-2018    7-2018    6-2018    5-2018    4-2018    3-2018    2-2018    1-2018
12-2017    11-2017    10-2017    9-2017    8-2017    7-2017    6-2017    5-2017    4-2017    3-2017    2-2017    1-2017
12-2016    11-2016    10-2016    9-2016    8-2016    7-2016    6-2016    5-2016    4-2016    3-2016    2-2016    1-2016
12-2015    11-2015    10-2015    9-2015    8-2015    7-2015    6-2015    5-2015    4-2015    3-2015    2-2015    1-2015
12-2014    11-2014    10-2014    9-2014    8-2014    7-2014    6-2014    5-2014    4-2014    3-2014    2-2014    1-2014
12-2013    11-2013    10-2013    9-2013    8-2013    7-2013    6-2013    5-2013    4-2013    3-2013    2-2013    1-2013
12-2012    11-2012    10-2012    9-2012    8-2012    7-2012    6-2012    5-2012    4-2012    3-2012    2-2012    1-2012
12-2011    11-2011    10-2011    9-2011    8-2011    7-2011    6-2011    5-2011    4-2011    3-2011    2-2011    1-2011
12-2010    11-2010    10-2010    9-2010    8-2010    7-2010    6-2010    5-2010    4-2010    3-2010    2-2010    1-2010


31  30  29  28  27  26  25  24  23  22  21  20  19  18  17  16  15  14  13  12  11  10  09  08  07  06  05  04  03  02  01

Manufacture Part Number PDF Description
HALO
HALO
HFJ11-1081E HFJ11-1081E datasheet FastJack™ Single Port 10BASE-T RJ-45 Connectors
HALO
HALO
HFJ11-1075E HFJ11-1075E datasheet FastJack™ Single Port 10BASE-T RJ-45 Connectors
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ45CA SMCJ45CA datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ48C SMCJ48C datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ48CA SMCJ48CA datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ45C SMCJ45C datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ26C SMCJ26C datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ26CA SMCJ26CA datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ28C SMCJ28C datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ28CA SMCJ28CA datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ30C SMCJ30C datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ30CA SMCJ30CA datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ33C SMCJ33C datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ33CA SMCJ33CA datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ36C SMCJ36C datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ36CA SMCJ36CA datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ40C SMCJ40C datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ40CA SMCJ40CA datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ43C SMCJ43C datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ43CA SMCJ43CA datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ22CA SMCJ22CA datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ24C SMCJ24C datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ24CA SMCJ24CA datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ19CA SMCJ19CA datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ20C SMCJ20C datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ20CA SMCJ20CA datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ22C SMCJ22C datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ19C SMCJ19C datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ48 SMCJ48 datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ48A SMCJ48A datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ51 SMCJ51 datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ51A SMCJ51A datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ13C SMCJ13C datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ18CA SMCJ18CA datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ13CA SMCJ13CA datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ14C SMCJ14C datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ14CA SMCJ14CA datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ15C SMCJ15C datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ15CA SMCJ15CA datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ16C SMCJ16C datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ16CA SMCJ16CA datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ17C SMCJ17C datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ17CA SMCJ17CA datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ18C SMCJ18C datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ140C SMCJ140C datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ140CA SMCJ140CA datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ150C SMCJ150C datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ150CA SMCJ150CA datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ160C SMCJ160C datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ160CA SMCJ160CA datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ170C SMCJ170C datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ170CA SMCJ170CA datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ180C SMCJ180C datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ180CA SMCJ180CA datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ190C SMCJ190C datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ190CA SMCJ190CA datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ200A SMCJ200A datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ220A SMCJ220A datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ250A SMCJ250A datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ300A SMCJ300A datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ350A SMCJ350A datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ400A SMCJ400A datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ440A SMCJ440A datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ200CA SMCJ200CA datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ220CA SMCJ220CA datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ250CA SMCJ250CA datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ85C SMCJ85C datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ85CA SMCJ85CA datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ90C SMCJ90C datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ90CA SMCJ90CA datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ100C SMCJ100C datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ100CA SMCJ100CA datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ110C SMCJ110C datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ110CA SMCJ110CA datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ120C SMCJ120C datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ120CA SMCJ120CA datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ130C SMCJ130C datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ130CA SMCJ130CA datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ80CA SMCJ80CA datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ75CA SMCJ75CA datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ78C SMCJ78C datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ78CA SMCJ78CA datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ80C SMCJ80C datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ140 SMCJ140 datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ140A SMCJ140A datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ150 SMCJ150 datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ150A SMCJ150A datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ160 SMCJ160 datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ160A SMCJ160A datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ170 SMCJ170 datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ170A SMCJ170A datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ180 SMCJ180 datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ180A SMCJ180A datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ190 SMCJ190 datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ190A SMCJ190A datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ54C SMCJ54C datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ54CA SMCJ54CA datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ58C SMCJ58C datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ58CA SMCJ58CA datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ60C SMCJ60C datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ60CA SMCJ60CA datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ64C SMCJ64C datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ64CA SMCJ64CA datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ70C SMCJ70C datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ70CA SMCJ70CA datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ75C SMCJ75C datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ120A SMCJ120A datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ130 SMCJ130 datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ130A SMCJ130A datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
Kexin
Kexin
SMCJ60 SMCJ60 datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ60A SMCJ60A datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ64 SMCJ64 datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ64A SMCJ64A datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ70 SMCJ70 datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ70A SMCJ70A datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ75 SMCJ75 datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ75A SMCJ75A datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ78 SMCJ78 datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ78A SMCJ78A datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ80 SMCJ80 datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ80A SMCJ80A datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ85 SMCJ85 datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ85A SMCJ85A datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ90 SMCJ90 datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ90A SMCJ90A datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ100 SMCJ100 datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ100A SMCJ100A datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ110 SMCJ110 datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ110A SMCJ110A datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ120 SMCJ120 datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ120A SMCJ120A datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ130 SMCJ130 datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ130A SMCJ130A datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ140 SMCJ140 datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ140A SMCJ140A datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ150 SMCJ150 datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ150A SMCJ150A datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ160 SMCJ160 datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ160A SMCJ160A datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ170 SMCJ170 datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ170A SMCJ170A datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ180 SMCJ180 datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ180A SMCJ180A datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ190 SMCJ190 datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ45CA SMCJ45CA datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ48C SMCJ48C datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ48CA SMCJ48CA datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ51C SMCJ51C datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ190A SMCJ190A datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ200A SMCJ200A datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ220A SMCJ220A datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ250A SMCJ250A datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ300A SMCJ300A datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ350A SMCJ350A datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ400A SMCJ400A datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ440A SMCJ440A datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ45C SMCJ45C datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ80 SMCJ80 datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ80A SMCJ80A datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ85 SMCJ85 datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ85A SMCJ85A datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ90 SMCJ90 datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ90A SMCJ90A datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ100 SMCJ100 datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ100A SMCJ100A datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ110 SMCJ110 datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ110A SMCJ110A datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ120 SMCJ120 datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
JGD
JGD
3.0SMCJ64CA 3.0SMCJ64CA datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ70CA 3.0SMCJ70CA datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ75CA 3.0SMCJ75CA datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ78CA 3.0SMCJ78CA datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ85CA 3.0SMCJ85CA datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ90CA 3.0SMCJ90CA datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ100CA 3.0SMCJ100CA datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ110CA 3.0SMCJ110CA datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ120CA 3.0SMCJ120CA datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ130CA 3.0SMCJ130CA datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ150CA 3.0SMCJ150CA datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ160CA 3.0SMCJ160CA datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ170CA 3.0SMCJ170CA datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ180CA 3.0SMCJ180CA datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ190CA 3.0SMCJ190CA datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ200CA 3.0SMCJ200CA datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ210CA 3.0SMCJ210CA datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ220CA 3.0SMCJ220CA datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ51C SMCJ51C datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ51CA SMCJ51CA datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ54 SMCJ54 datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ54A SMCJ54A datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ58 SMCJ58 datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ58A SMCJ58A datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ60 SMCJ60 datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ60A SMCJ60A datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ64 SMCJ64 datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ64A SMCJ64A datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ70 SMCJ70 datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ70A SMCJ70A datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ75 SMCJ75 datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ75A SMCJ75A datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ78 SMCJ78 datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ78A SMCJ78A datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
JGD
JGD
3.0SMCJ58CA 3.0SMCJ58CA datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ60CA 3.0SMCJ60CA datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ17CA 3.0SMCJ17CA datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ18CA 3.0SMCJ18CA datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ20CA 3.0SMCJ20CA datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ22CA 3.0SMCJ22CA datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ24CA 3.0SMCJ24CA datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ26CA 3.0SMCJ26CA datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ28CA 3.0SMCJ28CA datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ30CA 3.0SMCJ30CA datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ33CA 3.0SMCJ33CA datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ36CA 3.0SMCJ36CA datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ40CA 3.0SMCJ40CA datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ43CA 3.0SMCJ43CA datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ45CA 3.0SMCJ45CA datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ48CA 3.0SMCJ48CA datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ51CA 3.0SMCJ51CA datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ54CA 3.0SMCJ54CA datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ18A 3.0SMCJ18A datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ20A 3.0SMCJ20A datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ22A 3.0SMCJ22A datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ24A 3.0SMCJ24A datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ26A 3.0SMCJ26A datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ28A 3.0SMCJ28A datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ30A 3.0SMCJ30A datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ33A 3.0SMCJ33A datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ36A 3.0SMCJ36A datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ40A 3.0SMCJ40A datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ43A 3.0SMCJ43A datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ45A 3.0SMCJ45A datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ48A 3.0SMCJ48A datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ51A 3.0SMCJ51A datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ54A 3.0SMCJ54A datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ58A 3.0SMCJ58A datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ60A 3.0SMCJ60A datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ64A 3.0SMCJ64A datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ70A 3.0SMCJ70A datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ75A 3.0SMCJ75A datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ78A 3.0SMCJ78A datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ85A 3.0SMCJ85A datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ90A 3.0SMCJ90A datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ100A 3.0SMCJ100A datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ110A 3.0SMCJ110A datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ120A 3.0SMCJ120A datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ130A 3.0SMCJ130A datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ150A 3.0SMCJ150A datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ160A 3.0SMCJ160A datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ170A 3.0SMCJ170A datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ180A 3.0SMCJ180A datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ190A 3.0SMCJ190A datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ200A 3.0SMCJ200A datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ210A 3.0SMCJ210A datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ220A 3.0SMCJ220A datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ250A 3.0SMCJ250A datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ300A 3.0SMCJ300A datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ350A 3.0SMCJ350A datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ400A 3.0SMCJ400A datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ440A 3.0SMCJ440A datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ5.0CA 3.0SMCJ5.0CA datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ6.0CA 3.0SMCJ6.0CA datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ6.5CA 3.0SMCJ6.5CA datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ7.0CA 3.0SMCJ7.0CA datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ7.5CA 3.0SMCJ7.5CA datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ8.0CA 3.0SMCJ8.0CA datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ8.5CA 3.0SMCJ8.5CA datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ9.0CA 3.0SMCJ9.0CA datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ10CA 3.0SMCJ10CA datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ11CA 3.0SMCJ11CA datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ12CA 3.0SMCJ12CA datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ13CA 3.0SMCJ13CA datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ14CA 3.0SMCJ14CA datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ15CA 3.0SMCJ15CA datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ16CA 3.0SMCJ16CA datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
HALO
HALO
HFJ11-1043ERL HFJ11-1043ERL datasheet FastJack™ 1x1 10BASE-T Magnetics Tab Down RJ45
HALO
HALO
HFJ11-1043E-L11RL HFJ11-1043E-L11RL datasheet FastJack™ 1x1 10BASE-T Magnetics Tab Down RJ45
HALO
HALO
HFJ11-1043E-L12RL HFJ11-1043E-L12RL datasheet FastJack™ 1x1 10BASE-T Magnetics Tab Down RJ45
HALO
HALO
HFJ11-1043E-L21RL HFJ11-1043E-L21RL datasheet FastJack™ 1x1 10BASE-T Magnetics Tab Down RJ45
HALO
HALO
HFJ11-1075ERL HFJ11-1075ERL datasheet FastJack™ 1x1 10BASE-T Magnetics Tab Down RJ45
HALO
HALO
HFJ11-1075E-L11RL HFJ11-1075E-L11RL datasheet FastJack™ 1x1 10BASE-T Magnetics Tab Down RJ45
HALO
HALO
HFJ11-1075E-L12RL HFJ11-1075E-L12RL datasheet FastJack™ 1x1 10BASE-T Magnetics Tab Down RJ45
HALO
HALO
HFJ11-1075E-L21RL HFJ11-1075E-L21RL datasheet FastJack™ 1x1 10BASE-T Magnetics Tab Down RJ45
HALO
HALO
HFJ11-S114E HFJ11-S114E datasheet FastJack™ Single Port 10BASE-T RJ-45 Connectors
HALO
HALO
HFJ11-1041ERL HFJ11-1041ERL datasheet FastJack™ 1x1 10BASE-T Magnetics Tab Down RJ45
HALO
HALO
HFJ11-1041E-L11RL HFJ11-1041E-L11RL datasheet FastJack™ 1x1 10BASE-T Magnetics Tab Down RJ45
HALO
HALO
HFJ11-1041E-L12RL HFJ11-1041E-L12RL datasheet FastJack™ 1x1 10BASE-T Magnetics Tab Down RJ45
HALO
HALO
HFJ11-1041E-L21RL HFJ11-1041E-L21RL datasheet FastJack™ 1x1 10BASE-T Magnetics Tab Down RJ45
HALO
HALO
HFJ11-S101E HFJ11-S101E datasheet FastJack™ Single Port 10BASE-T RJ-45 Connectors
FranMar
FranMar
DW12-12 DW12-12 datasheet DC/DC Converter DC - DC Converter R DW12 SERIES 1
FranMar
FranMar
DW12-13 DW12-13 datasheet DC/DC Converter DC - DC Converter R DW12 SERIES 1
FranMar
FranMar
DW12-14 DW12-14 datasheet DC/DC Converter DC - DC Converter R DW12 SERIES 1
FranMar
FranMar
DW12-15 DW12-15 datasheet DC/DC Converter DC - DC Converter R DW12 SERIES 1
FranMar
FranMar
DW12-16 DW12-16 datasheet DC/DC Converter DC - DC Converter R DW12 SERIES 1
FranMar
FranMar
DW12-21 DW12-21 datasheet DC/DC Converter DC - DC Converter R DW12 SERIES 1
FranMar
FranMar
DW12-22 DW12-22 datasheet DC/DC Converter DC - DC Converter R DW12 SERIES 1
FranMar
FranMar
DW12-23 DW12-23 datasheet DC/DC Converter DC - DC Converter R DW12 SERIES 1
FranMar
FranMar
DW12-24 DW12-24 datasheet DC/DC Converter DC - DC Converter R DW12 SERIES 1
FranMar
FranMar
DW12-25 DW12-25 datasheet DC/DC Converter DC - DC Converter R DW12 SERIES 1
FranMar
FranMar
DW12-26 DW12-26 datasheet DC/DC Converter DC - DC Converter R DW12 SERIES 1
FranMar
FranMar
DW12-31 DW12-31 datasheet DC/DC Converter DC - DC Converter R DW12 SERIES 1
FranMar
FranMar
DW12-32 DW12-32 datasheet DC/DC Converter DC - DC Converter R DW12 SERIES 1
FranMar
FranMar
DW12-33 DW12-33 datasheet DC/DC Converter DC - DC Converter R DW12 SERIES 1
FranMar
FranMar
DW12-34 DW12-34 datasheet DC/DC Converter DC - DC Converter R DW12 SERIES 1
FranMar
FranMar
DW12-35 DW12-35 datasheet DC/DC Converter DC - DC Converter R DW12 SERIES 1
FranMar
FranMar
DW12-36 DW12-36 datasheet DC/DC Converter DC - DC Converter R DW12 SERIES 1
HALO
HALO
HFJ11-1086E HFJ11-1086E datasheet FastJack™ Single Port 10BASE-T RJ-45 Connectors
FranMar
FranMar
DA15-45 DA15-45 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
DA15-55 DA15-55 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
DA15-54 DA15-54 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
DA15-4A4 DA15-4A4 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
DA15-5A4 DA15-5A4 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
DA15-15 DA15-15 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
DA15-25 DA15-25 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
DA15-35 DA15-35 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
DA15-4A5 DA15-4A5 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
DA15-5A5 DA15-5A5 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
DA15-16 DA15-16 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
DA15-26 DA15-26 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
DA15-36 DA15-36 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
DA15-46 DA15-46 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
DA15-56 DA15-56 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
DA15-4A6 DA15-4A6 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
DA15-5A6 DA15-5A6 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
D15-11 D15-11 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
D15-21 D15-21 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
D15-31 D15-31 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
D15-41 D15-41 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
D15-51 D15-51 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
D15-4A1 D15-4A1 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
D15-5A1 D15-5A1 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
D15-12 D15-12 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
D15-22 D15-22 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
D15-32 D15-32 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
D15-42 D15-42 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
D15-52 D15-52 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
D15-4A2 D15-4A2 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
D15-5A2 D15-5A2 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
D15-13 D15-13 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
D15-23 D15-23 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
D15-33 D15-33 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
D15-43 D15-43 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
D15-53 D15-53 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
D15-4A3 D15-4A3 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
D15-5A3 D15-5A3 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
D15-19 D15-19 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
D15-35 D15-35 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
D15-45 D15-45 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
D15-55 D15-55 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
D15-4A5 D15-4A5 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
D15-5A5 D15-5A5 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
D15-16 D15-16 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
D15-26 D15-26 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
D15-36 D15-36 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
D15-46 D15-46 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
D15-56 D15-56 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
D15-4A6 D15-4A6 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
D15-5A6 D15-5A6 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
DW12-11 DW12-11 datasheet DC/DC Converter DC - DC Converter R DW12 SERIES 1
FranMar
FranMar
DA15-42 DA15-42 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
DA15-52 DA15-52 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
DA15-4A2 DA15-4A2 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
DA15-5A2 DA15-5A2 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
DA15-13 DA15-13 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
DA15-23 DA15-23 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
DA15-33 DA15-33 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
DA15-43 DA15-43 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
DA15-53 DA15-53 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
DA15-4A3 DA15-4A3 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
DA15-5A3 DA15-5A3 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
DA15-19 DA15-19 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
DA15-29 DA15-29 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
DA15-39 DA15-39 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
DA15-49 DA15-49 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
DA15-59 DA15-59 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
DA15-4A9 DA15-4A9 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
DA15-5A9 DA15-5A9 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
DA15-14 DA15-14 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
DA15-24 DA15-24 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
DA15-34 DA15-34 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
DA15-44 DA15-44 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
Frontier Electronics
Frontier Electronics
5.0SMCJ60CA 5.0SMCJ60CA datasheet 5.0SMCJ11(C)A THRU 5.0SMCJ170(C)A SPECIFICATION Re
Frontier Electronics
Frontier Electronics
5.0SMCJ64CA 5.0SMCJ64CA datasheet 5.0SMCJ11(C)A THRU 5.0SMCJ170(C)A SPECIFICATION Re
Frontier Electronics
Frontier Electronics
5.0SMCJ70CA 5.0SMCJ70CA datasheet 5.0SMCJ11(C)A THRU 5.0SMCJ170(C)A SPECIFICATION Re
Frontier Electronics
Frontier Electronics
5.0SMCJ75CA 5.0SMCJ75CA datasheet 5.0SMCJ11(C)A THRU 5.0SMCJ170(C)A SPECIFICATION Re
Frontier Electronics
Frontier Electronics
5.0SMCJ78CA 5.0SMCJ78CA datasheet 5.0SMCJ11(C)A THRU 5.0SMCJ170(C)A SPECIFICATION Re
Frontier Electronics
Frontier Electronics
5.0SMCJ85CA 5.0SMCJ85CA datasheet 5.0SMCJ11(C)A THRU 5.0SMCJ170(C)A SPECIFICATION Re
Frontier Electronics
Frontier Electronics
5.0SMCJ90CA 5.0SMCJ90CA datasheet 5.0SMCJ11(C)A THRU 5.0SMCJ170(C)A SPECIFICATION Re
Frontier Electronics
Frontier Electronics
5.0SMCJ100CA 5.0SMCJ100CA datasheet 5.0SMCJ11(C)A THRU 5.0SMCJ170(C)A SPECIFICATION Re
Frontier Electronics
Frontier Electronics
5.0SMCJ110CA 5.0SMCJ110CA datasheet 5.0SMCJ11(C)A THRU 5.0SMCJ170(C)A SPECIFICATION Re
Frontier Electronics
Frontier Electronics
5.0SMCJ120CA 5.0SMCJ120CA datasheet 5.0SMCJ11(C)A THRU 5.0SMCJ170(C)A SPECIFICATION Re
FranMar
FranMar
D15-29 D15-29 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
D15-39 D15-39 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
D15-49 D15-49 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
D15-59 D15-59 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
D15-4A9 D15-4A9 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
D15-5A9 D15-5A9 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
D15-14 D15-14 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
D15-24 D15-24 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
D15-34 D15-34 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
D15-44 D15-44 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
D15-54 D15-54 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
D15-4A4 D15-4A4 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
D15-5A4 D15-5A4 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
D15-15 D15-15 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
D15-25 D15-25 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
Frontier Electronics
Frontier Electronics
5.0SMCJ130CA 5.0SMCJ130CA datasheet 5.0SMCJ11(C)A THRU 5.0SMCJ170(C)A SPECIFICATION Re
Frontier Electronics
Frontier Electronics
5.0SMCJ150CA 5.0SMCJ150CA datasheet 5.0SMCJ11(C)A THRU 5.0SMCJ170(C)A SPECIFICATION Re
Frontier Electronics
Frontier Electronics
5.0SMCJ160CA 5.0SMCJ160CA datasheet 5.0SMCJ11(C)A THRU 5.0SMCJ170(C)A SPECIFICATION Re
Frontier Electronics
Frontier Electronics
5.0SMCJ170CA 5.0SMCJ170CA datasheet 5.0SMCJ11(C)A THRU 5.0SMCJ170(C)A SPECIFICATION Re
FranMar
FranMar
DA15-10 DA15-10 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
DA15-20 DA15-20 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
DA15-30 DA15-30 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
DA15-40 DA15-40 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
DA15-50 DA15-50 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
DA15-4A0 DA15-4A0 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
DA15-5A0 DA15-5A0 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
DA15-11 DA15-11 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
DA15-21 DA15-21 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
DA15-31 DA15-31 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
DA15-41 DA15-41 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
DA15-51 DA15-51 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
DA15-4A1 DA15-4A1 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
DA15-5A1 DA15-5A1 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
DA15-12 DA15-12 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
DA15-22 DA15-22 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
FranMar
FranMar
DA15-32 DA15-32 datasheet D10/D(A)15 10 & 15 Watts DIP Package Wide Input R
Frontier Electronics
Frontier Electronics
5.0SMCJ22CA 5.0SMCJ22CA datasheet 5.0SMCJ11(C)A THRU 5.0SMCJ170(C)A SPECIFICATION Re
Frontier Electronics
Frontier Electronics
5.0SMCJ24CA 5.0SMCJ24CA datasheet 5.0SMCJ11(C)A THRU 5.0SMCJ170(C)A SPECIFICATION Re
Frontier Electronics
Frontier Electronics
5.0SMCJ26CA 5.0SMCJ26CA datasheet 5.0SMCJ11(C)A THRU 5.0SMCJ170(C)A SPECIFICATION Re
Frontier Electronics
Frontier Electronics
5.0SMCJ28CA 5.0SMCJ28CA datasheet 5.0SMCJ11(C)A THRU 5.0SMCJ170(C)A SPECIFICATION Re
Frontier Electronics
Frontier Electronics
5.0SMCJ30CA 5.0SMCJ30CA datasheet 5.0SMCJ11(C)A THRU 5.0SMCJ170(C)A SPECIFICATION Re
Frontier Electronics
Frontier Electronics
5.0SMCJ33CA 5.0SMCJ33CA datasheet 5.0SMCJ11(C)A THRU 5.0SMCJ170(C)A SPECIFICATION Re
Frontier Electronics
Frontier Electronics
5.0SMCJ36CA 5.0SMCJ36CA datasheet 5.0SMCJ11(C)A THRU 5.0SMCJ170(C)A SPECIFICATION Re
Frontier Electronics
Frontier Electronics
5.0SMCJ40CA 5.0SMCJ40CA datasheet 5.0SMCJ11(C)A THRU 5.0SMCJ170(C)A SPECIFICATION Re
Frontier Electronics
Frontier Electronics
5.0SMCJ43CA 5.0SMCJ43CA datasheet 5.0SMCJ11(C)A THRU 5.0SMCJ170(C)A SPECIFICATION Re
Frontier Electronics
Frontier Electronics
5.0SMCJ45CA 5.0SMCJ45CA datasheet 5.0SMCJ11(C)A THRU 5.0SMCJ170(C)A SPECIFICATION Re
Frontier Electronics
Frontier Electronics
5.0SMCJ48CA 5.0SMCJ48CA datasheet 5.0SMCJ11(C)A THRU 5.0SMCJ170(C)A SPECIFICATION Re
Frontier Electronics
Frontier Electronics
5.0SMCJ51CA 5.0SMCJ51CA datasheet 5.0SMCJ11(C)A THRU 5.0SMCJ170(C)A SPECIFICATION Re
Frontier Electronics
Frontier Electronics
5.0SMCJ54CA 5.0SMCJ54CA datasheet 5.0SMCJ11(C)A THRU 5.0SMCJ170(C)A SPECIFICATION Re
Frontier Electronics
Frontier Electronics
5.0SMCJ58CA 5.0SMCJ58CA datasheet 5.0SMCJ11(C)A THRU 5.0SMCJ170(C)A SPECIFICATION Re
HALO
HALO
HFJ11-1081ERL HFJ11-1081ERL datasheet FastJack™ 1x1 10BASE-T Magnetics Tab Down RJ45
HALO
HALO
HFJ11-1081E-L11RL HFJ11-1081E-L11RL datasheet FastJack™ 1x1 10BASE-T Magnetics Tab Down RJ45
HALO
HALO
HFJ11-1081E-L12RL HFJ11-1081E-L12RL datasheet FastJack™ 1x1 10BASE-T Magnetics Tab Down RJ45
HALO
HALO
HFJ11-1081E-L21RL HFJ11-1081E-L21RL datasheet FastJack™ 1x1 10BASE-T Magnetics Tab Down RJ45
HALO
HALO
HFJ11-2450ERL HFJ11-2450ERL datasheet FastJack™ 1x1 Tab-Down 10/100BASE-TX RJ45 RoHS
HALO
HALO
HFJ11-2450E-L11RL HFJ11-2450E-L11RL datasheet FastJack™ 1x1 Tab-Down 10/100BASE-TX RJ45 RoHS
HALO
HALO
HFJ11-2450E-L12RL HFJ11-2450E-L12RL datasheet FastJack™ 1x1 Tab-Down 10/100BASE-TX RJ45 RoHS
HALO
HALO
HFJ11-2450E-L15RL HFJ11-2450E-L15RL datasheet FastJack™ 1x1 Tab-Down 10/100BASE-TX RJ45 RoHS
HALO
HALO
HFJ11-2450E-L17RL HFJ11-2450E-L17RL datasheet FastJack™ 1x1 Tab-Down 10/100BASE-TX RJ45 RoHS
HALO
HALO
HFJ11-2450E-L21RL HFJ11-2450E-L21RL datasheet FastJack™ 1x1 Tab-Down 10/100BASE-TX RJ45 RoHS
HALO
HALO
HFJ11-2450E-L55RL HFJ11-2450E-L55RL datasheet FastJack™ 1x1 Tab-Down 10/100BASE-TX RJ45 RoHS
HALO
HALO
HFJ11-2450E-L56RL HFJ11-2450E-L56RL datasheet FastJack™ 1x1 Tab-Down 10/100BASE-TX RJ45 RoHS
HALO
HALO
HFJ11-2450E-L77RL HFJ11-2450E-L77RL datasheet FastJack™ 1x1 Tab-Down 10/100BASE-TX RJ45 RoHS
HALO
HALO
HFJ11-2450E-L78RL HFJ11-2450E-L78RL datasheet FastJack™ 1x1 Tab-Down 10/100BASE-TX RJ45 RoHS
HALO
HALO
HFJ11-2450GRRL HFJ11-2450GRRL datasheet FastJack™ 1x1 Tab-Down 10/100BASE-TX RJ45 RoHS
HALO
HALO
HFJ11-2450GRPRL HFJ11-2450GRPRL datasheet FastJack™ 1x1 Tab-Down 10/100BASE-TX RJ45 RoHS
JGD
JGD
3.0SMCJ5.0A 3.0SMCJ5.0A datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ6.0A 3.0SMCJ6.0A datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ6.5A 3.0SMCJ6.5A datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ7.0A 3.0SMCJ7.0A datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ7.5A 3.0SMCJ7.5A datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ8.0A 3.0SMCJ8.0A datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ8.5A 3.0SMCJ8.5A datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ9.0A 3.0SMCJ9.0A datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ10A 3.0SMCJ10A datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ11A 3.0SMCJ11A datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ12A 3.0SMCJ12A datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ13A 3.0SMCJ13A datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ14A 3.0SMCJ14A datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ15A 3.0SMCJ15A datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ16A 3.0SMCJ16A datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
JGD
JGD
3.0SMCJ17A 3.0SMCJ17A datasheet 3.0SMCJ SERIES Surface Mount Transient Voltage Sup
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ22 SMCJ22 datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ22A SMCJ22A datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ24 SMCJ24 datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ24A SMCJ24A datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ26 SMCJ26 datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ26A SMCJ26A datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ28 SMCJ28 datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ28A SMCJ28A datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ30 SMCJ30 datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ30A SMCJ30A datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ33 SMCJ33 datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ33A SMCJ33A datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ36 SMCJ36 datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ36A SMCJ36A datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ40 SMCJ40 datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ40A SMCJ40A datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ43 SMCJ43 datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ43A SMCJ43A datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ45 SMCJ45 datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ45A SMCJ45A datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ11C SMCJ11C datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ11CA SMCJ11CA datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ12C SMCJ12C datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ12CA SMCJ12CA datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ13 SMCJ13 datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ13A SMCJ13A datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ14 SMCJ14 datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ14A SMCJ14A datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ15 SMCJ15 datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ15A SMCJ15A datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ16 SMCJ16 datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ16A SMCJ16A datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ17 SMCJ17 datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ17A SMCJ17A datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ18 SMCJ18 datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ18A SMCJ18A datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ19 SMCJ19 datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ19A SMCJ19A datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ20 SMCJ20 datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ20A SMCJ20A datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ300CA SMCJ300CA datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ350CA SMCJ350CA datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ400CA SMCJ400CA datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ440CA SMCJ440CA datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ5.0 SMCJ5.0 datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ5.0A SMCJ5.0A datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ6.0 SMCJ6.0 datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ6.0A SMCJ6.0A datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ6.5 SMCJ6.5 datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ6.5A SMCJ6.5A datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ7.0 SMCJ7.0 datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ7.0A SMCJ7.0A datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ7.5 SMCJ7.5 datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ7.5A SMCJ7.5A datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ8.0 SMCJ8.0 datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ8.0A SMCJ8.0A datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ8.5 SMCJ8.5 datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ8.5A SMCJ8.5A datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ9.0 SMCJ9.0 datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ9.0A SMCJ9.0A datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ10 SMCJ10 datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ10A SMCJ10A datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ11 SMCJ11 datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ11A SMCJ11A datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ12 SMCJ12 datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ12A SMCJ12A datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ5.0C SMCJ5.0C datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ5.0CA SMCJ5.0CA datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ6.0C SMCJ6.0C datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ6.0CA SMCJ6.0CA datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ6.5C SMCJ6.5C datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ6.5CA SMCJ6.5CA datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ7.0C SMCJ7.0C datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ7.0CA SMCJ7.0CA datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ7.5C SMCJ7.5C datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ7.5CA SMCJ7.5CA datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ8.0C SMCJ8.0C datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ8.0CA SMCJ8.0CA datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ8.5C SMCJ8.5C datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ8.5K SMCJ8.5K datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ9.0C SMCJ9.0C datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ9.0CA SMCJ9.0CA datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ10C SMCJ10C datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
CYStech Electronics
CYStech Electronics
SMCJ10CA SMCJ10CA datasheet CYStech Electronics Corp. Spec. No. : C493SC Issu
Kexin
Kexin
SMCJ51CA SMCJ51CA datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ54C SMCJ54C datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ54CA SMCJ54CA datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ58C SMCJ58C datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ58CA SMCJ58CA datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ60C SMCJ60C datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ60CA SMCJ60CA datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ64C SMCJ64C datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ64CA SMCJ64CA datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ70C SMCJ70C datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ70CA SMCJ70CA datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ75C SMCJ75C datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ75CA SMCJ75CA datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ78C SMCJ78C datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ78CA SMCJ78CA datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ80C SMCJ80C datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ80CA SMCJ80CA datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ85C SMCJ85C datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ85CA SMCJ85CA datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ90C SMCJ90C datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ90CA SMCJ90CA datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ100C SMCJ100C datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ100CA SMCJ100CA datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ110C SMCJ110C datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ110CA SMCJ110CA datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ120C SMCJ120C datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ120CA SMCJ120CA datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ130C SMCJ130C datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ130CA SMCJ130CA datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ140C SMCJ140C datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ140CA SMCJ140CA datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ150C SMCJ150C datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ150CA SMCJ150CA datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ160C SMCJ160C datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ160CA SMCJ160CA datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ170C SMCJ170C datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ170CA SMCJ170CA datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ180C SMCJ180C datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ180CA SMCJ180CA datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ190C SMCJ190C datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ190CA SMCJ190CA datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ200CA SMCJ200CA datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ220CA SMCJ220CA datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ250CA SMCJ250CA datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ300CA SMCJ300CA datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ350CA SMCJ350CA datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ400CA SMCJ400CA datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ440CA SMCJ440CA datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ5.0 SMCJ5.0 datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ5.0A SMCJ5.0A datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ6.0 SMCJ6.0 datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ6.0A SMCJ6.0A datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ6.5 SMCJ6.5 datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ6.5A SMCJ6.5A datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ7.0 SMCJ7.0 datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ7.0A SMCJ7.0A datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ7.5 SMCJ7.5 datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ7.5A SMCJ7.5A datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ8.0 SMCJ8.0 datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ8.0A SMCJ8.0A datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ8.5 SMCJ8.5 datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ8.5A SMCJ8.5A datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ9.0 SMCJ9.0 datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ9.0A SMCJ9.0A datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ10 SMCJ10 datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ10A SMCJ10A datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ11 SMCJ11 datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ11A SMCJ11A datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ12 SMCJ12 datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ12A SMCJ12A datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ13 SMCJ13 datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ13A SMCJ13A datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ14 SMCJ14 datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ14A SMCJ14A datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ15 SMCJ15 datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ15A SMCJ15A datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ16 SMCJ16 datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ16A SMCJ16A datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ17 SMCJ17 datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ17A SMCJ17A datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ18 SMCJ18 datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ18A SMCJ18A datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ19 SMCJ19 datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ19A SMCJ19A datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ20 SMCJ20 datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ20A SMCJ20A datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ22 SMCJ22 datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ22A SMCJ22A datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ24 SMCJ24 datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ24A SMCJ24A datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ26 SMCJ26 datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ26A SMCJ26A datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ28 SMCJ28 datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ28A SMCJ28A datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ30 SMCJ30 datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ30A SMCJ30A datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ33 SMCJ33 datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ33A SMCJ33A datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ36 SMCJ36 datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ36A SMCJ36A datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ40 SMCJ40 datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ40A SMCJ40A datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ43 SMCJ43 datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ43A SMCJ43A datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ5.0C SMCJ5.0C datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ5.0CA SMCJ5.0CA datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ6.0C SMCJ6.0C datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ6.0CA SMCJ6.0CA datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ6.5C SMCJ6.5C datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ6.5CA SMCJ6.5CA datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ7.0C SMCJ7.0C datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ7.0CA SMCJ7.0CA datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ7.5C SMCJ7.5C datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ7.5CA SMCJ7.5CA datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ8.0C SMCJ8.0C datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ8.0CA SMCJ8.0CA datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ8.5C SMCJ8.5C datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ8.5CA SMCJ8.5CA datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ9.0C SMCJ9.0C datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ9.0CA SMCJ9.0CA datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ10C SMCJ10C datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ10CA SMCJ10CA datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ11C SMCJ11C datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ11CA SMCJ11CA datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ12C SMCJ12C datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ12CA SMCJ12CA datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ13C SMCJ13C datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ13CA SMCJ13CA datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ14C SMCJ14C datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ14CA SMCJ14CA datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ15C SMCJ15C datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ15CA SMCJ15CA datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ16C SMCJ16C datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ16CA SMCJ16CA datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ17C SMCJ17C datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ17CA SMCJ17CA datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ18C SMCJ18C datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ18CA SMCJ18CA datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ19C SMCJ19C datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ19CA SMCJ19CA datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ20C SMCJ20C datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ20CA SMCJ20CA datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ22C SMCJ22C datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ22CA SMCJ22CA datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ24C SMCJ24C datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ24CA SMCJ24CA datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ26C SMCJ26C datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ26CA SMCJ26CA datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ28C SMCJ28C datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ28CA SMCJ28CA datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ30C SMCJ30C datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ30CA SMCJ30CA datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ33C SMCJ33C datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ33CA SMCJ33CA datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ36C SMCJ36C datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ36CA SMCJ36CA datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ40C SMCJ40C datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ40CA SMCJ40CA datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ43C SMCJ43C datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ43CA SMCJ43CA datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ45 SMCJ45 datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ45A SMCJ45A datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ48 SMCJ48 datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ48A SMCJ48A datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ51 SMCJ51 datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ51A SMCJ51A datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ54 SMCJ54 datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ54A SMCJ54A datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ58 SMCJ58 datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Kexin
Kexin
SMCJ58A SMCJ58A datasheet SMD Type TVS Diodes SMCJ5.0 ~ SMCJ 440CA Diodes
Fairchild Semiconductor
Fairchild Semiconductor
SMCJ5V0A SMCJ5V0A datasheet SMCJ5V0(C)A - SMCJ170(C)A — 1500 Watt Transient
Fairchild Semiconductor
Fairchild Semiconductor
SMCJ5V0CA SMCJ5V0CA datasheet SMCJ5V0(C)A - SMCJ170(C)A — 1500 Watt Transient
Fairchild Semiconductor
Fairchild Semiconductor
SMCJ6V0A SMCJ6V0A datasheet SMCJ5V0(C)A - SMCJ170(C)A — 1500 Watt Transient
Fairchild Semiconductor
Fairchild Semiconductor
SMCJ6V5A SMCJ6V5A datasheet SMCJ5V0(C)A - SMCJ170(C)A — 1500 Watt Transient
Fairchild Semiconductor
Fairchild Semiconductor
SMCJ7V0A SMCJ7V0A datasheet SMCJ5V0(C)A - SMCJ170(C)A — 1500 Watt Transient
Fairchild Semiconductor
Fairchild Semiconductor
SMCJ7V5A SMCJ7V5A datasheet SMCJ5V0(C)A - SMCJ170(C)A — 1500 Watt Transient
Fairchild Semiconductor
Fairchild Semiconductor
SMCJ8V0A SMCJ8V0A datasheet SMCJ5V0(C)A - SMCJ170(C)A — 1500 Watt Transient
Fairchild Semiconductor
Fairchild Semiconductor
SMCJ8V5A SMCJ8V5A datasheet SMCJ5V0(C)A - SMCJ170(C)A — 1500 Watt Transient
Fairchild Semiconductor
Fairchild Semiconductor
SMCJ9V0A SMCJ9V0A datasheet SMCJ5V0(C)A - SMCJ170(C)A — 1500 Watt Transient
Fairchild Semiconductor
Fairchild Semiconductor
SMCJ10A SMCJ10A datasheet SMCJ5V0(C)A - SMCJ170(C)A — 1500 Watt Transient
Fairchild Semiconductor
Fairchild Semiconductor
SMCJ11A SMCJ11A datasheet SMCJ5V0(C)A - SMCJ170(C)A — 1500 Watt Transient
Fairchild Semiconductor
Fairchild Semiconductor
SMCJ12A SMCJ12A datasheet SMCJ5V0(C)A - SMCJ170(C)A — 1500 Watt Transient
Fairchild Semiconductor
Fairchild Semiconductor
SMCJ13A SMCJ13A datasheet SMCJ5V0(C)A - SMCJ170(C)A — 1500 Watt Transient
Fairchild Semiconductor
Fairchild Semiconductor
SMCJ14A SMCJ14A datasheet SMCJ5V0(C)A - SMCJ170(C)A — 1500 Watt Transient
Fairchild Semiconductor
Fairchild Semiconductor
SMCJ15A SMCJ15A datasheet SMCJ5V0(C)A - SMCJ170(C)A — 1500 Watt Transient
Fairchild Semiconductor
Fairchild Semiconductor
SMCJ16A SMCJ16A datasheet SMCJ5V0(C)A - SMCJ170(C)A — 1500 Watt Transient
Fairchild Semiconductor
Fairchild Semiconductor
SMCJ17A SMCJ17A datasheet SMCJ5V0(C)A - SMCJ170(C)A — 1500 Watt Transient
Fairchild Semiconductor
Fairchild Semiconductor
SMCJ18A SMCJ18A datasheet SMCJ5V0(C)A - SMCJ170(C)A — 1500 Watt Transient
Fairchild Semiconductor
Fairchild Semiconductor
SMCJ20A SMCJ20A datasheet SMCJ5V0(C)A - SMCJ170(C)A — 1500 Watt Transient
Fairchild Semiconductor
Fairchild Semiconductor
SMCJ22A SMCJ22A datasheet SMCJ5V0(C)A - SMCJ170(C)A — 1500 Watt Transient
Fairchild Semiconductor
Fairchild Semiconductor
SMCJ24A SMCJ24A datasheet SMCJ5V0(C)A - SMCJ170(C)A — 1500 Watt Transient
Fairchild Semiconductor
Fairchild Semiconductor
SMCJ26A SMCJ26A datasheet SMCJ5V0(C)A - SMCJ170(C)A — 1500 Watt Transient
Fairchild Semiconductor
Fairchild Semiconductor
SMCJ28A SMCJ28A datasheet SMCJ5V0(C)A - SMCJ170(C)A — 1500 Watt Transient
Fairchild Semiconductor
Fairchild Semiconductor
SMCJ30A SMCJ30A datasheet SMCJ5V0(C)A - SMCJ170(C)A — 1500 Watt Transient
Fairchild Semiconductor
Fairchild Semiconductor
SMCJ33A SMCJ33A datasheet SMCJ5V0(C)A - SMCJ170(C)A — 1500 Watt Transient
Fairchild Semiconductor
Fairchild Semiconductor
SMCJ36A SMCJ36A datasheet SMCJ5V0(C)A - SMCJ170(C)A — 1500 Watt Transient
Fairchild Semiconductor
Fairchild Semiconductor
SMCJ40A SMCJ40A datasheet SMCJ5V0(C)A - SMCJ170(C)A — 1500 Watt Transient
Fairchild Semiconductor
Fairchild Semiconductor
SMCJ43A SMCJ43A datasheet SMCJ5V0(C)A - SMCJ170(C)A — 1500 Watt Transient
Fairchild Semiconductor
Fairchild Semiconductor
SMCJ45A SMCJ45A datasheet SMCJ5V0(C)A - SMCJ170(C)A — 1500 Watt Transient
Fairchild Semiconductor
Fairchild Semiconductor
SMCJ48A SMCJ48A datasheet SMCJ5V0(C)A - SMCJ170(C)A — 1500 Watt Transient
Fairchild Semiconductor
Fairchild Semiconductor
SMCJ51A SMCJ51A datasheet SMCJ5V0(C)A - SMCJ170(C)A — 1500 Watt Transient
Fairchild Semiconductor
Fairchild Semiconductor
SMCJ54A SMCJ54A datasheet SMCJ5V0(C)A - SMCJ170(C)A — 1500 Watt Transient
Fairchild Semiconductor
Fairchild Semiconductor
SMCJ58A SMCJ58A datasheet SMCJ5V0(C)A - SMCJ170(C)A — 1500 Watt Transient
Fairchild Semiconductor
Fairchild Semiconductor
SMCJ60A SMCJ60A datasheet SMCJ5V0(C)A - SMCJ170(C)A — 1500 Watt Transient
Fairchild Semiconductor
Fairchild Semiconductor
SMCJ64A SMCJ64A datasheet SMCJ5V0(C)A - SMCJ170(C)A — 1500 Watt Transient
Fairchild Semiconductor
Fairchild Semiconductor
SMCJ70A SMCJ70A datasheet SMCJ5V0(C)A - SMCJ170(C)A — 1500 Watt Transient
Fairchild Semiconductor
Fairchild Semiconductor
SMCJ75A SMCJ75A datasheet SMCJ5V0(C)A - SMCJ170(C)A — 1500 Watt Transient
Fairchild Semiconductor
Fairchild Semiconductor
SMCJ78A SMCJ78A datasheet SMCJ5V0(C)A - SMCJ170(C)A — 1500 Watt Transient
Fairchild Semiconductor
Fairchild Semiconductor
SMCJ85A SMCJ85A datasheet SMCJ5V0(C)A - SMCJ170(C)A — 1500 Watt Transient
Fairchild Semiconductor
Fairchild Semiconductor
SMCJ90A SMCJ90A datasheet SMCJ5V0(C)A - SMCJ170(C)A — 1500 Watt Transient
Fairchild Semiconductor
Fairchild Semiconductor
SMCJ100A SMCJ100A datasheet SMCJ5V0(C)A - SMCJ170(C)A — 1500 Watt Transient
Fairchild Semiconductor
Fairchild Semiconductor
SMCJ110A SMCJ110A datasheet SMCJ5V0(C)A - SMCJ170(C)A — 1500 Watt Transient
Fairchild Semiconductor
Fairchild Semiconductor
SMCJ120A SMCJ120A datasheet SMCJ5V0(C)A - SMCJ170(C)A — 1500 Watt Transient
Fairchild Semiconductor
Fairchild Semiconductor
SMCJ130A SMCJ130A datasheet SMCJ5V0(C)A - SMCJ170(C)A — 1500 Watt Transient
Fairchild Semiconductor
Fairchild Semiconductor
SMCJ150A SMCJ150A datasheet SMCJ5V0(C)A - SMCJ170(C)A — 1500 Watt Transient
Fairchild Semiconductor
Fairchild Semiconductor
SMCJ160A SMCJ160A datasheet SMCJ5V0(C)A - SMCJ170(C)A — 1500 Watt Transient
Fairchild Semiconductor
Fairchild Semiconductor
SMCJ170A SMCJ170A datasheet SMCJ5V0(C)A - SMCJ170(C)A — 1500 Watt Transient
Fairchild Semiconductor
Fairchild Semiconductor
SMCJ6V0CA SMCJ6V0CA datasheet SMCJ5V0(C)A - SMCJ170(C)A — 1500 Watt Transient
Fairchild Semiconductor
Fairchild Semiconductor
SMCJ6V5CA SMCJ6V5CA datasheet SMCJ5V0(C)A - SMCJ170(C)A — 1500 Watt Transient
Fairchild Semiconductor
Fairchild Semiconductor
SMCJ7V0CA SMCJ7V0CA datasheet SMCJ5V0(C)A - SMCJ170(C)A — 1500 Watt Transient
Fairchild Semiconductor
Fairchild Semiconductor
SMCJ7V5CA SMCJ7V5CA datasheet SMCJ5V0(C)A - SMCJ170(C)A — 1500 Watt Transient
Fairchild Semiconductor
Fairchild Semiconductor
SMCJ8V0CA SMCJ8V0CA datasheet SMCJ5V0(C)A - SMCJ170(C)A — 1500 Watt Transient
Fairchild Semiconductor
Fairchild Semiconductor
SMCJ8V5CA SMCJ8V5CA datasheet SMCJ5V0(C)A - SMCJ170(C)A — 1500 Watt Transient
Fairchild Semiconductor
Fairchild Semiconductor
SMCJ9V0CA SMCJ9V0CA datasheet SMCJ5V0(C)A - SMCJ170(C)A — 1500 Watt Transient
Fairchild Semiconductor
Fairchild Semiconductor
SMCJ10CA SMCJ10CA datasheet SMCJ5V0(C)A - SMCJ170(C)A — 1500 Watt Transient
Fairchild Semiconductor
Fairchild Semiconductor
SMCJ11CA SMCJ11CA datasheet SMCJ5V0(C)A - SMCJ170(C)A — 1500 Watt Transient
Fairchild Semiconductor
Fairchild Semiconductor
SMCJ12CA SMCJ12CA datasheet SMCJ5V0(C)A - SMCJ170(C)A — 1500 Watt Transient
Fairchild Semiconductor
Fairchild Semiconductor
SMCJ13CA SMCJ13CA datasheet SMCJ5V0(C)A - SMCJ170(C)A — 1500 Watt Transient
Fairchild Semiconductor
Fairchild Semiconductor
SMCJ14CA SMCJ14CA datasheet SMCJ5V0(C)A - SMCJ170(C)A — 1500 Watt Transient
Fairchild Semiconductor
Fairchild Semiconductor
SMCJ15CA SMCJ15CA datasheet SMCJ5V0(C)A - SMCJ170(C)A — 1500 Watt Transient
Fairchild Semiconductor
Fairchild Semiconductor
SMCJ16CA SMCJ16CA datasheet SMCJ5V0(C)A - SMCJ170(C)A — 1500 Watt Transient
Fairchild Semiconductor
Fairchild Semiconductor
SMCJ17CA SMCJ17CA datasheet SMCJ5V0(C)A - SMCJ170(C)A — 1500 Watt Transient
Fairchild Semiconductor
Fairchild Semiconductor
SMCJ18CA SMCJ18CA datasheet SMCJ5V0(C)A - SMCJ170(C)A — 1500 Watt Transient
Fairchild Semiconductor
Fairchild Semiconductor
SMCJ20CA SMCJ20CA datasheet SMCJ5V0(C)A - SMCJ170(C)A — 1500 Watt Transient
Fairchild Semiconductor
Fairchild Semiconductor
SMCJ22CA SMCJ22CA datasheet SMCJ5V0(C)A - SMCJ170(C)A — 1500 Watt Transient
Fairchild Semiconductor
Fairchild Semiconductor
SMCJ24CA SMCJ24CA datasheet SMCJ5V0(C)A - SMCJ170(C)A — 1500 Watt Transient
Fairchild Semiconductor
Fairchild Semiconductor
SMCJ26CA SMCJ26CA datasheet SMCJ5V0(C)A - SMCJ170(C)A — 1500 Watt Transient
Fairchild Semiconductor
Fairchild Semiconductor
SMCJ28CA SMCJ28CA datasheet SMCJ5V0(C)A - SMCJ170(C)A — 1500 Watt Transient
Fairchild Semiconductor
Fairchild Semiconductor
SMCJ30CA SMCJ30CA datasheet SMCJ5V0(C)A - SMCJ170(C)A — 1500 Watt Transient
Fairchild Semiconductor
Fairchild Semiconductor
SMCJ33CA SMCJ33CA datasheet SMCJ5V0(C)A - SMCJ170(C)A — 1500 Watt Transient
Fairchild Semiconductor
Fairchild Semiconductor
SMCJ36CA SMCJ36CA datasheet SMCJ5V0(C)A - SMCJ170(C)A — 1500 Watt Transient
Fairchild Semiconductor
Fairchild Semiconductor
SMCJ40CA SMCJ40CA datasheet SMCJ5V0(C)A - SMCJ170(C)A — 1500 Watt Transient
Fairchild Semiconductor
Fairchild Semiconductor
SMCJ43CA SMCJ43CA datasheet SMCJ5V0(C)A - SMCJ170(C)A — 1500 Watt Transient
Fairchild Semiconductor
Fairchild Semiconductor
SMCJ45CA SMCJ45CA datasheet SMCJ5V0(C)A - SMCJ170(C)A — 1500 Watt Transient
Fairchild Semiconductor
Fairchild Semiconductor
SMCJ48CA SMCJ48CA datasheet SMCJ5V0(C)A - SMCJ170(C)A — 1500 Watt Transient
Fairchild Semiconductor
Fairchild Semiconductor
SMCJ51CA SMCJ51CA datasheet SMCJ5V0(C)A - SMCJ170(C)A — 1500 Watt Transient
Fairchild Semiconductor
Fairchild Semiconductor
SMCJ54CA SMCJ54CA datasheet SMCJ5V0(C)A - SMCJ170(C)A — 1500 Watt Transient
Fairchild Semiconductor
Fairchild Semiconductor
SMCJ58CA SMCJ58CA datasheet SMCJ5V0(C)A - SMCJ170(C)A — 1500 Watt Transient
Fairchild Semiconductor
Fairchild Semiconductor
SMCJ60CA SMCJ60CA datasheet SMCJ5V0(C)A - SMCJ170(C)A — 1500 Watt Transient
Fairchild Semiconductor
Fairchild Semiconductor
SMCJ64CA SMCJ64CA datasheet SMCJ5V0(C)A - SMCJ170(C)A — 1500 Watt Transient
Fairchild Semiconductor
Fairchild Semiconductor
SMCJ70CA SMCJ70CA datasheet SMCJ5V0(C)A - SMCJ170(C)A — 1500 Watt Transient
Fairchild Semiconductor
Fairchild Semiconductor
SMCJ75CA SMCJ75CA datasheet SMCJ5V0(C)A - SMCJ170(C)A — 1500 Watt Transient
Fairchild Semiconductor
Fairchild Semiconductor
SMCJ78CA SMCJ78CA datasheet SMCJ5V0(C)A - SMCJ170(C)A — 1500 Watt Transient
Fairchild Semiconductor
Fairchild Semiconductor
SMCJ85CA SMCJ85CA datasheet SMCJ5V0(C)A - SMCJ170(C)A — 1500 Watt Transient
Fairchild Semiconductor
Fairchild Semiconductor
SMCJ90CA SMCJ90CA datasheet SMCJ5V0(C)A - SMCJ170(C)A — 1500 Watt Transient
Fairchild Semiconductor
Fairchild Semiconductor
SMCJ100CA SMCJ100CA datasheet SMCJ5V0(C)A - SMCJ170(C)A — 1500 Watt Transient
Fairchild Semiconductor
Fairchild Semiconductor
SMCJ110CA SMCJ110CA datasheet SMCJ5V0(C)A - SMCJ170(C)A — 1500 Watt Transient
Fairchild Semiconductor
Fairchild Semiconductor
SMCJ120CA SMCJ120CA datasheet SMCJ5V0(C)A - SMCJ170(C)A — 1500 Watt Transient
Fairchild Semiconductor
Fairchild Semiconductor
SMCJ130CA SMCJ130CA datasheet SMCJ5V0(C)A - SMCJ170(C)A — 1500 Watt Transient
Fairchild Semiconductor
Fairchild Semiconductor
SMCJ150CA SMCJ150CA datasheet SMCJ5V0(C)A - SMCJ170(C)A — 1500 Watt Transient
Fairchild Semiconductor
Fairchild Semiconductor
SMCJ160CA SMCJ160CA datasheet SMCJ5V0(C)A - SMCJ170(C)A — 1500 Watt Transient
Fairchild Semiconductor
Fairchild Semiconductor
SMCJ170CA SMCJ170CA datasheet SMCJ5V0(C)A - SMCJ170(C)A — 1500 Watt Transient
LITE-ON
LITE-ON
5.0SMCJ18 5.0SMCJ18 datasheet LITE-ON SEMICONDUCTOR 5.0SMCJ SERIES SURFACE MOU
LITE-ON
LITE-ON
5.0SMCJ18A 5.0SMCJ18A datasheet LITE-ON SEMICONDUCTOR 5.0SMCJ SERIES SURFACE MOU
LITE-ON
LITE-ON
5.0SMCJ20 5.0SMCJ20 datasheet LITE-ON SEMICONDUCTOR 5.0SMCJ SERIES SURFACE MOU
LITE-ON
LITE-ON
5.0SMCJ20A 5.0SMCJ20A datasheet LITE-ON SEMICONDUCTOR 5.0SMCJ SERIES SURFACE MOU
LITE-ON
LITE-ON
5.0SMCJ22 5.0SMCJ22 datasheet LITE-ON SEMICONDUCTOR 5.0SMCJ SERIES SURFACE MOU
LITE-ON
LITE-ON
5.0SMCJ22A 5.0SMCJ22A datasheet LITE-ON SEMICONDUCTOR 5.0SMCJ SERIES SURFACE MOU
LITE-ON
LITE-ON
5.0SMCJ24 5.0SMCJ24 datasheet LITE-ON SEMICONDUCTOR 5.0SMCJ SERIES SURFACE MOU
LITE-ON
LITE-ON
5.0SMCJ24A 5.0SMCJ24A datasheet LITE-ON SEMICONDUCTOR 5.0SMCJ SERIES SURFACE MOU
LITE-ON
LITE-ON
5.0SMCJ26 5.0SMCJ26 datasheet LITE-ON SEMICONDUCTOR 5.0SMCJ SERIES SURFACE MOU
LITE-ON
LITE-ON
5.0SMCJ26A 5.0SMCJ26A datasheet LITE-ON SEMICONDUCTOR 5.0SMCJ SERIES SURFACE MOU
LITE-ON
LITE-ON
5.0SMCJ28 5.0SMCJ28 datasheet LITE-ON SEMICONDUCTOR 5.0SMCJ SERIES SURFACE MOU
LITE-ON
LITE-ON
5.0SMCJ28A 5.0SMCJ28A datasheet LITE-ON SEMICONDUCTOR 5.0SMCJ SERIES SURFACE MOU
LITE-ON
LITE-ON
5.0SMCJ30 5.0SMCJ30 datasheet LITE-ON SEMICONDUCTOR 5.0SMCJ SERIES SURFACE MOU
LITE-ON
LITE-ON
5.0SMCJ30A 5.0SMCJ30A datasheet LITE-ON SEMICONDUCTOR 5.0SMCJ SERIES SURFACE MOU
LITE-ON
LITE-ON
5.0SMCJ33 5.0SMCJ33 datasheet LITE-ON SEMICONDUCTOR 5.0SMCJ SERIES SURFACE MOU
LITE-ON
LITE-ON
5.0SMCJ33A 5.0SMCJ33A datasheet LITE-ON SEMICONDUCTOR 5.0SMCJ SERIES SURFACE MOU
LITE-ON
LITE-ON
5.0SMCJ36 5.0SMCJ36 datasheet LITE-ON SEMICONDUCTOR 5.0SMCJ SERIES SURFACE MOU
LITE-ON
LITE-ON
5.0SMCJ36A 5.0SMCJ36A datasheet LITE-ON SEMICONDUCTOR 5.0SMCJ SERIES SURFACE MOU
GOOD-ARK
GOOD-ARK
5.0SMCJ10 5.0SMCJ10 datasheet 5.0SMCJ10 thru 5.0SMCJ170A Transient Voltage Suppr
GOOD-ARK
GOOD-ARK
5.0SMCJ10A 5.0SMCJ10A datasheet 5.0SMCJ10 thru 5.0SMCJ170A Transient Voltage Suppr
GOOD-ARK
GOOD-ARK
5.0SMCJ11 5.0SMCJ11 datasheet 5.0SMCJ10 thru 5.0SMCJ170A Transient Voltage Suppr
GOOD-ARK
GOOD-ARK
5.0SMCJ11A 5.0SMCJ11A datasheet 5.0SMCJ10 thru 5.0SMCJ170A Transient Voltage Suppr
Frontier Electronics
Frontier Electronics
5.0SMCJ11A 5.0SMCJ11A datasheet 5.0SMCJ11(C)A THRU 5.0SMCJ170(C)A SPECIFICATION Re
Frontier Electronics
Frontier Electronics
5.0SMCJ11CA 5.0SMCJ11CA datasheet 5.0SMCJ11(C)A THRU 5.0SMCJ170(C)A SPECIFICATION Re
Frontier Electronics
Frontier Electronics
5.0SMCJ12A 5.0SMCJ12A datasheet 5.0SMCJ11(C)A THRU 5.0SMCJ170(C)A SPECIFICATION Re
Frontier Electronics
Frontier Electronics
5.0SMCJ13A 5.0SMCJ13A datasheet 5.0SMCJ11(C)A THRU 5.0SMCJ170(C)A SPECIFICATION Re
Frontier Electronics
Frontier Electronics
5.0SMCJ14A 5.0SMCJ14A datasheet 5.0SMCJ11(C)A THRU 5.0SMCJ170(C)A SPECIFICATION Re
Frontier Electronics
Frontier Electronics
5.0SMCJ15A 5.0SMCJ15A datasheet 5.0SMCJ11(C)A THRU 5.0SMCJ170(C)A SPECIFICATION Re
Frontier Electronics
Frontier Electronics
5.0SMCJ16A 5.0SMCJ16A datasheet 5.0SMCJ11(C)A THRU 5.0SMCJ170(C)A SPECIFICATION Re
Frontier Electronics
Frontier Electronics
5.0SMCJ17A 5.0SMCJ17A datasheet 5.0SMCJ11(C)A THRU 5.0SMCJ170(C)A SPECIFICATION Re
Frontier Electronics
Frontier Electronics
5.0SMCJ18A 5.0SMCJ18A datasheet 5.0SMCJ11(C)A THRU 5.0SMCJ170(C)A SPECIFICATION Re
Frontier Electronics
Frontier Electronics
5.0SMCJ20A 5.0SMCJ20A datasheet 5.0SMCJ11(C)A THRU 5.0SMCJ170(C)A SPECIFICATION Re
Frontier Electronics
Frontier Electronics
5.0SMCJ22A 5.0SMCJ22A datasheet 5.0SMCJ11(C)A THRU 5.0SMCJ170(C)A SPECIFICATION Re
Frontier Electronics
Frontier Electronics
5.0SMCJ24A 5.0SMCJ24A datasheet 5.0SMCJ11(C)A THRU 5.0SMCJ170(C)A SPECIFICATION Re
Frontier Electronics
Frontier Electronics
5.0SMCJ26A 5.0SMCJ26A datasheet 5.0SMCJ11(C)A THRU 5.0SMCJ170(C)A SPECIFICATION Re
Frontier Electronics
Frontier Electronics
5.0SMCJ28A 5.0SMCJ28A datasheet 5.0SMCJ11(C)A THRU 5.0SMCJ170(C)A SPECIFICATION Re
Frontier Electronics
Frontier Electronics
5.0SMCJ30A 5.0SMCJ30A datasheet 5.0SMCJ11(C)A THRU 5.0SMCJ170(C)A SPECIFICATION Re
Frontier Electronics
Frontier Electronics
5.0SMCJ33A 5.0SMCJ33A datasheet 5.0SMCJ11(C)A THRU 5.0SMCJ170(C)A SPECIFICATION Re
Frontier Electronics
Frontier Electronics
5.0SMCJ36A 5.0SMCJ36A datasheet 5.0SMCJ11(C)A THRU 5.0SMCJ170(C)A SPECIFICATION Re
Frontier Electronics
Frontier Electronics
5.0SMCJ40A 5.0SMCJ40A datasheet 5.0SMCJ11(C)A THRU 5.0SMCJ170(C)A SPECIFICATION Re
Frontier Electronics
Frontier Electronics
5.0SMCJ43A 5.0SMCJ43A datasheet 5.0SMCJ11(C)A THRU 5.0SMCJ170(C)A SPECIFICATION Re
Frontier Electronics
Frontier Electronics
5.0SMCJ45A 5.0SMCJ45A datasheet 5.0SMCJ11(C)A THRU 5.0SMCJ170(C)A SPECIFICATION Re
Frontier Electronics
Frontier Electronics
5.0SMCJ48A 5.0SMCJ48A datasheet 5.0SMCJ11(C)A THRU 5.0SMCJ170(C)A SPECIFICATION Re
Frontier Electronics
Frontier Electronics
5.0SMCJ51A 5.0SMCJ51A datasheet 5.0SMCJ11(C)A THRU 5.0SMCJ170(C)A SPECIFICATION Re
Frontier Electronics
Frontier Electronics
5.0SMCJ20CA 5.0SMCJ20CA datasheet 5.0SMCJ11(C)A THRU 5.0SMCJ170(C)A SPECIFICATION Re
Frontier Electronics
Frontier Electronics
5.0SMCJ18CA 5.0SMCJ18CA datasheet 5.0SMCJ11(C)A THRU 5.0SMCJ170(C)A SPECIFICATION Re
Frontier Electronics
Frontier Electronics
5.0SMCJ17CA 5.0SMCJ17CA datasheet 5.0SMCJ11(C)A THRU 5.0SMCJ170(C)A SPECIFICATION Re
Frontier Electronics
Frontier Electronics
5.0SMCJ16CA 5.0SMCJ16CA datasheet 5.0SMCJ11(C)A THRU 5.0SMCJ170(C)A SPECIFICATION Re
Frontier Electronics
Frontier Electronics
5.0SMCJ15CA 5.0SMCJ15CA datasheet 5.0SMCJ11(C)A THRU 5.0SMCJ170(C)A SPECIFICATION Re
Frontier Electronics
Frontier Electronics
5.0SMCJ14CA 5.0SMCJ14CA datasheet 5.0SMCJ11(C)A THRU 5.0SMCJ170(C)A SPECIFICATION Re
Frontier Electronics
Frontier Electronics
5.0SMCJ13CA 5.0SMCJ13CA datasheet 5.0SMCJ11(C)A THRU 5.0SMCJ170(C)A SPECIFICATION Re
Frontier Electronics
Frontier Electronics
5.0SMCJ12CA 5.0SMCJ12CA datasheet 5.0SMCJ11(C)A THRU 5.0SMCJ170(C)A SPECIFICATION Re
Frontier Electronics
Frontier Electronics
5.0SMCJ170A 5.0SMCJ170A datasheet 5.0SMCJ11(C)A THRU 5.0SMCJ170(C)A SPECIFICATION Re
Frontier Electronics
Frontier Electronics
5.0SMCJ160A 5.0SMCJ160A datasheet 5.0SMCJ11(C)A THRU 5.0SMCJ170(C)A SPECIFICATION Re
Frontier Electronics
Frontier Electronics
5.0SMCJ150A 5.0SMCJ150A datasheet 5.0SMCJ11(C)A THRU 5.0SMCJ170(C)A SPECIFICATION Re
Frontier Electronics
Frontier Electronics
5.0SMCJ130A 5.0SMCJ130A datasheet 5.0SMCJ11(C)A THRU 5.0SMCJ170(C)A SPECIFICATION Re
Frontier Electronics
Frontier Electronics
5.0SMCJ120A 5.0SMCJ120A datasheet 5.0SMCJ11(C)A THRU 5.0SMCJ170(C)A SPECIFICATION Re
Frontier Electronics
Frontier Electronics
5.0SMCJ110A 5.0SMCJ110A datasheet 5.0SMCJ11(C)A THRU 5.0SMCJ170(C)A SPECIFICATION Re
Frontier Electronics
Frontier Electronics
5.0SMCJ100A 5.0SMCJ100A datasheet 5.0SMCJ11(C)A THRU 5.0SMCJ170(C)A SPECIFICATION Re
Frontier Electronics
Frontier Electronics
5.0SMCJ90A 5.0SMCJ90A datasheet 5.0SMCJ11(C)A THRU 5.0SMCJ170(C)A SPECIFICATION Re
Frontier Electronics
Frontier Electronics
5.0SMCJ85A 5.0SMCJ85A datasheet 5.0SMCJ11(C)A THRU 5.0SMCJ170(C)A SPECIFICATION Re
Frontier Electronics
Frontier Electronics
5.0SMCJ78A 5.0SMCJ78A datasheet 5.0SMCJ11(C)A THRU 5.0SMCJ170(C)A SPECIFICATION Re
Frontier Electronics
Frontier Electronics
5.0SMCJ70A 5.0SMCJ70A datasheet 5.0SMCJ11(C)A THRU 5.0SMCJ170(C)A SPECIFICATION Re
Frontier Electronics
Frontier Electronics
5.0SMCJ75A 5.0SMCJ75A datasheet 5.0SMCJ11(C)A THRU 5.0SMCJ170(C)A SPECIFICATION Re
Frontier Electronics
Frontier Electronics
5.0SMCJ64A 5.0SMCJ64A datasheet 5.0SMCJ11(C)A THRU 5.0SMCJ170(C)A SPECIFICATION Re
Frontier Electronics
Frontier Electronics
5.0SMCJ60A 5.0SMCJ60A datasheet 5.0SMCJ11(C)A THRU 5.0SMCJ170(C)A SPECIFICATION Re
Frontier Electronics
Frontier Electronics
5.0SMCJ58A 5.0SMCJ58A datasheet 5.0SMCJ11(C)A THRU 5.0SMCJ170(C)A SPECIFICATION Re
Frontier Electronics
Frontier Electronics
5.0SMCJ54A 5.0SMCJ54A datasheet 5.0SMCJ11(C)A THRU 5.0SMCJ170(C)A SPECIFICATION Re
HALO
HALO
HFJ11-1041E HFJ11-1041E datasheet FastJack™ Single Port 10BASE-T RJ-45 Connectors
HALO
HALO
HFJ11-1043E HFJ11-1043E datasheet FastJack™ Single Port 10BASE-T RJ-45 Connectors
HALO
HALO
HFJ11-1066E HFJ11-1066E datasheet FastJack™ Single Port 10BASE-T RJ-45 Connectors

Since 2010   ::   HOME   ::   Contact