SS05N70 Datasheet PDF - Infineon


www.Datasheet-PDF.com

SS05N70
Infineon

Part Number SS05N70
Description MOSFET
Page 15 Pages

SS05N70 datasheet pdf
View PDF for PC
SS05N70 pdf
View PDF for Mobile


No Preview Available !

EGK>=L
EUdQ\ GhYTU KU]YS_^TeSd_b >YU\T =VVUSd LbQ^cYcd_b
;__\EGKm ;0 &$*N
1**N ;__\EGKm ;0 H_gUb LbQ^cYcd_b
KK*/F1*
<QdQ KXUUd
JUf( #(*
$(+%)
A^TecdbYQ\ " Ee\dY]Qb[UdNo Preview Available !

1**N ;__\EGKm ;0 H_gUb LbQ^cYcd_b
) 7S`Q_W^aW]\
;__\EGKm Yc Q bUf_\edY_^Qbi dUSX^_\_Wi V_b XYWX f_\dQWU `_gUb
EGK>=Lc& TUcYW^UT QSS_bTY^W d_ dXU ce`UbZe^SdY_^ #KB$ `bY^SY`\U Q^T
`Y_^UUbUT Ri A^VY^U_^ LUSX^_\_WYUc( ;__\EGKm ;0 cUbYUc S_]RY^Uc dXU
Uh`UbYU^SU _V dXU \UQTY^W KB EGK>=L ce``\YUb gYdX XYWX S\Qcc Y^^_fQdY_^(
LXU bUce\dY^W TUfYSUc `b_fYTU Q\\ RU^UVYdc _V Q VQcd cgYdSXY^W KB EGK>=L
gXY\U ^_d cQSbYVYSY^W UQcU _V ecU( =hdbU]U\i \_g cgYdSXY^W Q^T S_^TeSdY_^
\_ccUc ]Q[U cgYdSXY^W Q``\YSQdY_^c UfU^ ]_bU UVVYSYU^d& ]_bU S_]`QSd&
\YWXdUb Q^T S__\Ub(
9SOab_S`
l =hdbU]U\i \_g \_ccUc TeU d_ fUbi \_g >GE JTc_^%IW Q^T =_cc
l NUbi XYWX S_]]edQdY_^ beWWUT^Ucc
l =Qci d_ ecU)TbYfU
l HR'VbUU `\QdY^W& @Q\_WU^ VbUU ]_\T S_]`_e^T
l IeQ\YVYUT V_b &,+./*'- WbQTU Q``\YSQdY_^c QSS_bTY^W d_ B=<=; #B'KL<,*
Q^T B=K<,,$
(($%'&$
AH8C KD
#!"
4^^ZWQOaW]\`
8TQ`dUb& D;< " H<H LN
GOPZS ) ?Sf DS_T]_[O\QS DO_O[SaS_`
DO_O[SaS_
M=K 8 LY \Pf
J=K%^]&(\Pf
IV(bg_
B=(_c[aT
>^aa 8 0,,M
;^Sg SX^ST SX+Sb
IOZbS
37,5,0
-*0
-,*1
4*/
-*-1
1,,
H\Wa
M
W
]<
9
kC
9+ka
Gf^S ' C_RS_W\U 6]RS
BSHSK015FN37,0
DOQYOUS
H@)LG .1-
AO_YW\U
KK,1F3,
ESZOaSR @W\Y`
aTT 9__T]SXf 9
FHi`nTa[Xl\DX]aPta`gsh=ePebtP KWTTb
,
JUf( #(*& ,*+,'+"'-!No Preview Available !

1**N ;__\EGKm ;0 H_gUb LbQ^cYcd_b
(($%'&$
GOPZS ]T 6]\aS\a`
=TaR`X_bX^] * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * .
LPQ[T ^U <^]bT]ba * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * /
EPfX\c\ `PbX]Va * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 0
LWT`\P[ RWP`PRbT`XabXRa * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1
>[TRb`XRP[ RWP`PRbT`XabXRa * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2
>[TRb`XRP[ RWP`PRbT`XabXRa SXPV`P\a * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 4
LTab <X`RcXba * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * -.
HPRZPVT Gcb[X]Ta * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * -/
9__T]SXf 9 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * -0
JTdXaX^] AXab^`g * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * -1
=XaR[PX\T` * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * -1
FHi`nTa[Xl\DX]aPta`gsh=ePebtP KWTTb
-
JUf( #(*& ,*+,'+"'-!No Preview Available !

1**N ;__\EGKm ;0 H_gUb LbQ^cYcd_+
(($%'&$
* AOeW[b[ _OaW\U`
Qd ,Z 6 ,/k;& e^\Ucc _dXUbgYcU c`USYVYUT
GOPZS * AOeW[b[ _OaW\U`
DO_O[SaS_
<^]bX]c^ca S`PX] Rc``T]b-&
Ff[P]Z
(<
Hc[aTS S`PX] Rc``T]b.&
9dP[P]RWT T]T`Vg( aX]V[T _c[aT
9dP[P]RWT T]T`Vg( `T_TbXbXdT
9dP[P]RWT Rc``T]b( `T_TbXbXdT
EGK?>L Sd+Sb `cVVTS]Taa
@PbT a^c`RT d^[bPVT
( <o`e\cU
'8K
'8J
( 8J
Sd+Sb
-?K
G_T`PbX]V P]S ab^`PVT bT\_T`Pbc`T
<^]bX]c^ca SX^ST U^`eP`S Rc``T]b
=X^ST _c[aT Rc``T]b
JTdT`aT SX^ST Sd+Sb/&
EPfX\c\ SX^ST R^\\cbPbX^] a_TTS
H^eT` SXaaX_PbX^]
,Zo,cdW
(K
( Ko`e\cU
Sd+Sb
SXU+Sb
)d_d
AW\&
).,
)/,
)11
IOZbS`
Gf^& AOe&
/*.
.*,
4*/
.2
,*-,
,*2
1,
.,
/,
-1,
.*4
4*/
-1
1,,
.4
H\Wa B]aS ' GS`a 6]\RWaW]\
9 ,; 6 ,/k;
,; 6 +**k;
9 ,; 6 ,/k;
\C
(< 6 *(08& -<< 6 /*N
%aTT bPQ[T -4&
\C (< 6 *(08& -<< 6 /*N
9
M+]a -<K 6 * ((( .2*N
M abPbXR
9< %U 7 - Ah&
i<
9 ,; 6 ,/k;
9 ,; 6 ,/k;
M+]a
-<K 6 * ((( .**N& (K< £ (<&
,Z 6 ,/k;
9+ka %aTT bPQ[T -2&
N ,;6,/k;
-& DX\XbTS Qg LY \Pf* EPfX\c\ Scbg RgR[T =6,*31
.& Hc[aT eXSbW b_ [X\XbTS Qg LY \Pf
/& BST]bXRP[ [^e aXST P]S WXVW aXST aeXbRW eXbW XST]bXRP[ J@
FHi`nTa[Xl\DX]aPta`gsh=ePebtP KWTTb
.
!Uf( #(*& ,*+,'+"'-!
SS05N70 datasheet pdf
Download PDF
SS05N70 pdf
View PDF for Mobile


Similiar Datasheets : SS05N70

Index :   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   

This is a individually operated, non profit site. If this site is good enough to show, please introduce this site to others.
Since 2010   ::   HOME   ::   Privacy Policy + Contact