SAA1025 Datasheet PDF - ETC

www.Datasheet-PDF.com

SAA1025
ETC

Part Number SAA1025
Description SAA1025
Page 4 Pages


SAA1025 datasheet pdf
View PDF for PC
SAA1025 pdf
View PDF for Mobile


No Preview Available !

SAA 1025
15
13
1
7 8 9 11 12
5No Preview Available !

SAA 1025No Preview Available !

Opis wyprowadzeń układu scalonego SAA 1025.
Masa
* Wyjście regulacji siły głosu
3 Wyjście regulacji jasności
A Wejście regulacji nasycenia koloru
i
*
w
H
ON/OFF, wejście - wyjście
}ń
sterowanie wyłącznikiem sieci
$7.1 Wejście-wyjście sygnałów cyfrowych
Wejście sygn. o częst ultradźwiękowej
Wejście oscylatora
8 Napięcie zasilania wewnętrznej pamięci U t*> Napięcie zasilania układu
Parametry układu scalonego SAA 1025,
fUiTjm
£
3
co
L"—TT.'
Parametry charakterystyczne i graniczne
Napięcie zasilania układu Un = -Up Un (16/1)
-18 -19 -2O![V]
Napięcie zasilania pamięci wewn.
Napięcie wej. w stanie wysokim
Napięcie wej. w stanie niskim
Amplituda napięcia na wypr. 15
Amplituda napięcia na wypr. 14
Pobór prądu
UNM(5/1)
UlH
UlL
U| i mm
U| i mm
IN16
Un -10 M
-1 0 M
U n -A M
- 2 ...-4
-15 M
(0,25.- 0,50) Un M
i 35 [mA]
Pobór prądu
Współczynnik wypełnienia
sygnału na wypr. 2,3,4
lN5
Częstotliwość sygn. na wypr. 2,3,4 fo
Prąd wyjściowy na wypr. 2,3,4 i 6 lo
Rezystancja wyj. na wypr. 2,3,4 i 6 Ro
__ 0,2 [ m A ]
1/30 ...30/31
8,93
1
|
i
[kHz]
5[mA]
[kfl]
Napięcie wejściowe sterowania
bezpośredniego
dla stanu H
dla stanu L
Temperatura otoczenia pracy
UlH
UlL
tfu
-0,8 M
-4 M
- 2 5 +70 [°C]
Temperatura składowania
tfs
- 5 5 ...i +125 [°C]No Preview Available !

Kody wyjść układu
Stan we-wy
Stan we-wy
1 t Funkcja i nazwa rozkazu D'C B A E inst. Funkcja i nazwa rozkazu D C B A E
1 Sieć włącz-wyłącz
H H H L H 16 Program 2
L H HHL
2 Wycisz, głosu włącz-wył. H H H L L 17 Program 3
L H HL H
3 Nasycanie koloru T H H L H H 18 Program 4
L HHL L
4 Normalizacja
5 Nasycanie koloru 1
H H L |H L 19 Program 5
H H L L H 20 Program 6
L HL HH
L HL H L
6 |RI
H H L L L 21 Program 7
LiHŁ L H
7 Jasność f
H L H H H 22 Program 8
LIHJL L L
8 ;R2
H L ^H H L 23 Program 9
L!L H H H
9 Jasność |
H L H L H 24 jProgram 10
L L HHL
10 |R3
H;L H L L 25 Program 11
L L HL H
11 Siła dźwięku f
H L L H H 26 Program 12
L L HL L
12 R4
13 Siła dźwięku i
H L L H L 27 Program 13
H-L L L H 28 Program 14
L L L HH
L L L HL
14 R5
15 Program 1
H:L L L L 29 Program 15
L H H H H 30 Program 16
LLLLH
LLLLL
Rl + Rs - rozkazy rezerwowe. Siła dźwięku (11, 13) wykonalna, gdy (2)
wyłączony. Rozkazy (15 + 30) wykonalne po rozkazie "Sieć".
Rozkaz normalizacja ustala współczynniki wypełnienia na wypr. 3 i 4
odpowiednie 18/31 i 16/31.
Układ jest wykonany w technologii PMOS z bramką krzemową. Współ- ^ ^ N
pracuje z nadajnikiem SA A 1024. Zmianę stanu na wyjściu układu uzyskuje # \ |
się w wyniku zdalnego przesyłania sygnału o jednej z 30 częstotliwości lub
w wyniku doprowadzenia do wejść 5 bitowego sygnału sterującego. Układ
steruje trzema sygnałami analogowymi oraz 24 sygnałami dwustanowymi.
Umożliwia zapamiętanie poziomu sygnałów analogowych. Na wyprowa-
dzeniach 2, 3 i 4 występują przebiegi impulsowe o częstotliwości 8,9 kHz i
zmieniający się skokowo współczynnik wypełnienia, rosnący dla regulacji
"w górę" i malejący dla regulacji "w dół". Współczynnik wypełnienia
zmienia się w 30 krokach od 1/31 do 30/31. Czas niezbędny do pełnej
zmiany około 5,5 s.
C/^jSAA1025 datasheet pdf
Download PDF
SAA1025 pdf
View PDF for Mobile


Related : Start with SAA102 Part Numbers by
SAA1024 SAA1024 SAA1024
ETC
SAA1024 pdf
SAA1025 SAA1025 SAA1025
ETC
SAA1025 pdf
SAA1027 STEPPER MOTOR DRIVE CIRCUIT SAA1027
Philips
SAA1027 pdf
SAA1029 UNIVERSAL INDUSTRIAL LOGIC AND INTERFACE CIRCUIT SAA1029
ETC
SAA1029 pdf
SAA1029 UNIVERSAL INDUSTRIAL LOGIC AND INTERFACE CIRCUIT SAA1029
Comset Semiconductor
SAA1029 pdf

Index :   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   

This is a individually operated, non profit site. If this site is good enough to show, please introduce this site to others.
Since 2010   ::   HOME   ::   Contact