SAA1025 Datasheet PDF - ETC


www.Datasheet-PDF.com

SAA1025
ETC

Part Number SAA1025
Description SAA1025
Page 4 Pages

SAA1025 datasheet pdf
View PDF for PC
SAA1025 pdf
View PDF for Mobile


No Preview Available !

SAA 1025
15
13
1
7 8 9 11 12
5No Preview Available !

SAA 1025No Preview Available !

Opis wyprowadzeń układu scalonego SAA 1025.
Masa
* Wyjście regulacji siły głosu
3 Wyjście regulacji jasności
A Wejście regulacji nasycenia koloru
i
*
w
H
ON/OFF, wejście - wyjście
}ń
sterowanie wyłącznikiem sieci
$7.1 Wejście-wyjście sygnałów cyfrowych
Wejście sygn. o częst ultradźwiękowej
Wejście oscylatora
8 Napięcie zasilania wewnętrznej pamięci U t*> Napięcie zasilania układu
Parametry układu scalonego SAA 1025,
fUiTjm
£
3
co
L"—TT.'
Parametry charakterystyczne i graniczne
Napięcie zasilania układu Un = -Up Un (16/1)
-18 -19 -2O![V]
Napięcie zasilania pamięci wewn.
Napięcie wej. w stanie wysokim
Napięcie wej. w stanie niskim
Amplituda napięcia na wypr. 15
Amplituda napięcia na wypr. 14
Pobór prądu
UNM(5/1)
UlH
UlL
U| i mm
U| i mm
IN16
Un -10 M
-1 0 M
U n -A M
- 2 ...-4
-15 M
(0,25.- 0,50) Un M
i 35 [mA]
Pobór prądu
Współczynnik wypełnienia
sygnału na wypr. 2,3,4
lN5
Częstotliwość sygn. na wypr. 2,3,4 fo
Prąd wyjściowy na wypr. 2,3,4 i 6 lo
Rezystancja wyj. na wypr. 2,3,4 i 6 Ro
__ 0,2 [ m A ]
1/30 ...30/31
8,93
1
|
i
[kHz]
5[mA]
[kfl]
Napięcie wejściowe sterowania
bezpośredniego
dla stanu H
dla stanu L
Temperatura otoczenia pracy
UlH
UlL
tfu
-0,8 M
-4 M
- 2 5 +70 [°C]
Temperatura składowania
tfs
- 5 5 ...i +125 [°C]No Preview Available !

Kody wyjść układu
Stan we-wy
Stan we-wy
1 t Funkcja i nazwa rozkazu D'C B A E inst. Funkcja i nazwa rozkazu D C B A E
1 Sieć włącz-wyłącz
H H H L H 16 Program 2
L H HHL
2 Wycisz, głosu włącz-wył. H H H L L 17 Program 3
L H HL H
3 Nasycanie koloru T H H L H H 18 Program 4
L HHL L
4 Normalizacja
5 Nasycanie koloru 1
H H L |H L 19 Program 5
H H L L H 20 Program 6
L HL HH
L HL H L
6 |RI
H H L L L 21 Program 7
LiHŁ L H
7 Jasność f
H L H H H 22 Program 8
LIHJL L L
8 ;R2
H L ^H H L 23 Program 9
L!L H H H
9 Jasność |
H L H L H 24 jProgram 10
L L HHL
10 |R3
H;L H L L 25 Program 11
L L HL H
11 Siła dźwięku f
H L L H H 26 Program 12
L L HL L
12 R4
13 Siła dźwięku i
H L L H L 27 Program 13
H-L L L H 28 Program 14
L L L HH
L L L HL
14 R5
15 Program 1
H:L L L L 29 Program 15
L H H H H 30 Program 16
LLLLH
LLLLL
Rl + Rs - rozkazy rezerwowe. Siła dźwięku (11, 13) wykonalna, gdy (2)
wyłączony. Rozkazy (15 + 30) wykonalne po rozkazie "Sieć".
Rozkaz normalizacja ustala współczynniki wypełnienia na wypr. 3 i 4
odpowiednie 18/31 i 16/31.
Układ jest wykonany w technologii PMOS z bramką krzemową. Współ- ^ ^ N
pracuje z nadajnikiem SA A 1024. Zmianę stanu na wyjściu układu uzyskuje # \ |
się w wyniku zdalnego przesyłania sygnału o jednej z 30 częstotliwości lub
w wyniku doprowadzenia do wejść 5 bitowego sygnału sterującego. Układ
steruje trzema sygnałami analogowymi oraz 24 sygnałami dwustanowymi.
Umożliwia zapamiętanie poziomu sygnałów analogowych. Na wyprowa-
dzeniach 2, 3 i 4 występują przebiegi impulsowe o częstotliwości 8,9 kHz i
zmieniający się skokowo współczynnik wypełnienia, rosnący dla regulacji
"w górę" i malejący dla regulacji "w dół". Współczynnik wypełnienia
zmienia się w 30 krokach od 1/31 do 30/31. Czas niezbędny do pełnej
zmiany około 5,5 s.
C/^j
SAA1025 datasheet pdf
Download PDF
SAA1025 pdf
View PDF for Mobile


Similiar Datasheets : SAA1024 SAA1025 SAA1027 SAA1029 SAA1029 SAA1030 SAA1042 SAA1042A SAA1043 SAA1044 SAA1057 SAA1060 SAA1061 SAA1064 SAA1094-2 SAA1099

Index :   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   

This is a individually operated, non profit site. If this site is good enough to show, please introduce this site to others.
Since 2010   ::   HOME   ::   Privacy Policy + Contact