2KG026075JL Datasheet PDF - Silan Microelectronics

www.Datasheet-PDF.com

2KG026075JL
Silan Microelectronics

Part Number 2KG026075JL
Description Switching diode chip
Page 2 Pages


2KG026075JL datasheet pdf
Download PDF for PC
2KG026075JL pdf
View PDF for Mobile


No Preview Available !

2KG026075JL
2KG026075JL开关二极管芯片
描述
Ø 2KG026075JL是利用硅外延工艺生产的用于
塑封的开关二极管芯片;
Ø 利用该芯片封装的典型成品有1N4148(高速
开关二极管);
Ø 有多种厚度可选择,正面电极材料为铝,背面
电极材料为金,以适合不同的塑封形式。
2KG026XXX系列芯片平面图
订货说明
产品名称
2KG026075JL
2KG026075JL-155
说明
芯片厚度 180µm
芯片厚度 155µm
芯片介绍
项目
圆片尺寸
管芯尺寸
管芯数量
芯片厚度
正面金属及厚度
背面金属及厚度
压点尺寸
钝化层 / 厚度
划片道宽度
描述
5Inch
0.26 mm X 0.26mm
160000 /
180±20µm 155±20µm
AL/3um
Au/1um
φ=120um
SiN/0.1µm
40um
共2页 第1页

2KG026075JL datasheet pdf
Download PDF for PC
2KG026075JL pdf
View PDF for Mobile


Related : Start with 2KG026075J Part Numbers by
2KG026075JL Switching diode chip 2KG026075JL
Silan Microelectronics
2KG026075JL pdf

Index :   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   NEW   

Since 2010   ::   HOME   ::   Contact